Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


  Uzupełnione terminy pojawią się wkrótce

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

03. 09. 2018 - Rozpoczęcie roku szkolnego

14. 10. 2018 - Dzień Edukacji Narodowej

11. 11. 2018 - Narodowe Święto Niepodległości

23.12.2018 - 31. 12. 2018 - Zimowa przerwa świąteczna

01.01. 2019 - Nowy Rok

06. 01. 2019 - Trzech Króli

14.01. 2019 - 27.01. 2019- Ferie zimowe

25.03, 26.03,27.03.2019 - Rekolekcje szkolne

18.04. 2019- 23.04. 2019 - Wiosenna przerwa

10.04. 2019 - 12.04. 2019 - Egzaminy Gimnazjalne

10 kwietnia - egzamin z wiedzy humanistycznej (o godz. 9.00 - zakres z  historii i wiedzy o społeczeństwie, o 11.00 - z języka polskiego);

11 kwietnia - egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej (o 9.00 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych, o 11.00 - z matematyki);

12 kwietnia - egzamin z języka obcego nowożytnego (o 9.00 - na poziomie podstawowym, o 11.00 - na poziomie rozszerzonym).

15.04.2019 - 17.04.2019 - Egzamin Ośmioklasisty

15 kwietnia - egzamin z matematyki

16 kwietnia -  egzamin z języka polskiego

17 kwietnia -  z języka nowożytnego

01.05. 2019 - Międzynarodowe Święto Pracy

03.05. 2019 - Święto Konstytucji 3 Maja

20.06.2019 - Boże Ciało

21.06. 2019 - Zakończenie roku szkolnego


 

 

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:

 

 • 13.09.2018 - Zebranie informacyjne - zapoznaniw z dokumentami szkoły: statut, SSO,       
 •                         Program Wychowania, Program Profilaktyki
 •                         Klasy trzecie GIM i ósme SP – formuła egzaminu gimnazjalnego i ośmioklasisty
 •  29.11.2018 -  Zebranie śródokresowe - informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu uczniów
 • 10.01.2019 - Podsumowanie I okresu. Sprawy bieżące
 • 28.02.2019 - Procedury egzaminu gimnazjalnego i ośmioklasisty
 •                          Dla pozostałych klas - dyżury nauczycieli
 •  09.05.2019 - Zebranie śródokresowe – zachowanie, oceny cząstkowe
 • 30. 05.2019 - Zebranie informacyjne

 

 

Dyżury nauczycieli dla rodziców:

 

 • 25.10.2018 - 16.30 - 18.00
 • 28.02.2019 - 16.30 - 18.00
 • 25.04.2019 - 16.30 - 18.00

 

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

 

02.11.2018, 10.04.2019, 11.04.2019, 12.04.2019, 15.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019, 02.05.2019