Archiwum aktualności 2018/2019


 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

 

  19 czerwca to dzień, na który z niecierpliwością czekało wielu uczniów. Po dziesięciu miesiącach wytężonej nauki, dzieci i młodzież i nauczyciele mogli udać się na zasłużony odpoczynek. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbyło się o godzinie 8:00, kiedy spotkali się uczniowie klas I, II, IV i VII szkoły podstawowej, a o godzinie 10:00 uczniowie klas VIII szkoły podstawowej i po raz ostatni uczniowie klas III gimnazjum. W uroczystości wzięli między innymi udział: Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pani Beata Klimek, Proboszcz Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowie Wielkopolski, - Ks. Kanonik Krzysztof Nojman, przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą panią Katarzyną Świtałą, przedstawiciel Zarządu Rady Osiedla nr 11, pan Lech Jaszczyk. Podczas uroczystości Pani Dyrektor złożyła uczniom życzenia, aby nadchodzące wakacje były dla nich czasem wytchnienia i okazją do dobrze oraz mądrze spędzonego czasu, a także by na kolejny rok szkolny wrócili z zapasem sił, gotowi do podjęcia nowych wyzwań i zadań. W przypadku kończących szkołę uczniów, żeby ich wybory były najlepsze i oby dostali się do wymarzonych szkół. Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom i innym pracownikom Szkoły oraz rodzicom za życzliwą współpracę.

 

 

 

 

 

 

Pebiscyt "Naj"

 

 

  Jak co roku zorganizowaliśmy plebiscyt "Naj". Ustaliliśmy, że w tym roku będzie on "podwójny",  ponieważ szkołę kończą wyjątkowo klasy 3 gimnazjalne i klasy 8 szkoły podstawowej.

   5 czerwca przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego udali się do wszystkich klas 4-8 i 3 gim, żeby każdy uczeń na przygotowanej przez nas odpowiednio karcie mógł oddać swój głos w tym plebiscycie.

  Dzisiaj podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego klas 3 gim i 8 sp podaliśmy wyniki tego plebiscytu i podarowaliśmy drobne upominki. Szczegółowe wyniki wyborów podajemy w zakładce SAMORZĄD UCZNIOWSKI.

 

 

 

 

 

Konkurs fotograficzny klas 3

 

 

  Jak co roku, uczniowie klas 3 gimnazjum wykorzystali swoje wiadomości wyniesione z zajęć fotograficznych w ramach techniki w praktyce. Prawie każdy wykonał zdjęcie, które wzięło udział w Konkursie Prac Fotograficznych 3-cich klas. W konkursie zostały wyróżnione dwie uczennice: Weronika Rybachuk z klasy 3a i Magdalena Malak z klasy 3b. Serdecznie gratulujemy dziewczynom i życzymy dobrego oka w wykonywaniu kolejnych zdjęć.

 

 

 

 

”Odkrywamy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego – śladem ostrowskich jabłuszek”

 

 

  Nasi przedstawiciele wzięli udział w grze miejskiej ”Odkrywamy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego – śladem ostrowskich jabłuszek”.

  W ostatni piątek drużyna złożona z chętnych uczniów klasy  7a i 3b gimnazjum uczestniczyła w grze miejskiej. Młodzież pod opieką nauczyciela wykonywała różnorodne zadania, za które otrzymywali punkty. W zmaganiach rywalizowali uczniowie z wielu ostrowskich szkół, co było dodatkowym „motorem” do działania. Mimo że wykonaliśmy wszystkie zadania najszybciej, nie udało się wygrać, ale z całą pewnością doskonale się bawiliśmy.
  Brawo dla uczniów, którym chciało się rywalizować przy temperaturze przekraczającej 30 C! Byliście cudowni!

 

 

 

 

 

 

Zuzanna Marciniak ponownie z tytułem Laureat „Mistrza ortografii”

 


  14 czerwca odbyła się w ostrowskiej synagodze uroczysta gala podsumowująca 21 edycję ”Mistrza ortografii”. Patronat nad ortograficznymi zmaganiami objęła prezydent Ostrowa Wielkopolskiego - pani Beata Klimek i językoznawca – profesor Andrzej Markowski.
  Podczas oficjalnego podsumowania wręczono dyplomy i nagrody tym wszystkim, którzy przeszli do finału konkursu – w różnych kategoriach.
  Nasza uczennica – Zuzanna Marciniak, podobnie jak w zeszłym roku – otrzymała tytuł Laureata ”Mistrza ortografii”. Gimnazjalistka została obdarowana pięknym dyplomem i najnowszym egzemplarzem ”Pana Tadeusza”. Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych już na następnym etapie edukacyjnym!

 

 

 

 

Do you speak English?

 

  W środę, po trzech miesiącach współpracy zakończyły się zajęcia prowadzone przez naszego zaprzyjaźnionego Anglika. Podczas lekcji z Petrem nasi uczniowie mieli niecodzienną okazję kontaktu z "żywym" językiem i sprawdzenia własnych umiejętności językowych. Wszyscy na pewno dużo skorzystali na tej współpracy, również Peter, który podkreślił, że było to dla niego bardzo przyjemne i pouczające doświadczenie.

 

 

Mr Peter Mikuła-Rang - nasz zagraniczny gość

 

  Uczniowie naszej szkoły od kilku miesięcy mają okazję uczestniczyć w wyjątkowych, bo prowadzonych przez Anglika, lekcjach języka angielskiego. Wiemy już, że Peter jest osobą bardzo kontaktową i z dużym poczuciem humoru, ale jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to zapraszamy do przeczytania rozmowy, którą przeprowadziły z nim Magda i Zuzia z klasy 3a.

 

 

 Why did you came to Poland ?
I was working in Germany and I have many Polish friends in Germany, I always felt very well with them. And then I had an invitation from my Polish friends to come to Poland for the New Year in the Tatra mountains. It was 14 years ago – seems like yesterday.
Dlaczego przyjechał Pan do Polski?
Pracowałem w Niemczech i mam tam wielu polskich przyjaciół, zawsze bardzo dobrze się z nimi czułem. Pewnego dnia otrzymałem od nich zaproszenie do Polski , aby spędzić Nowy Rok w Tatrach. To było 14 lat temu – wydaje się jakby wydarzyło się wczoraj.
How long have you been living here in Poland, in Ostrów?
I have had connections with Ostrów for a long time because my wife is from Ostrów and she actually attended this school. We got married about 10 years ago and since then I’ve spent a lot of my time here. I have stopped working in Germany and now I’m teaching English.
Od jak dawna mieszka Pan w Polsce, w Ostrowie?
Miałem powiązania z Ostrowem od dawna – moja żona pochodzi z Ostrowa – chodziła do tej szkoły. Pobraliśmy się 10 lat temu i od tego momentu spędzam tutaj dużo czasu. Zakończyłem pracę w Niemczech i teraz uczę języka angielskiego.
What surprised you most in Poland, Polish people and Polish culture?
Hmm… the cake!
Co w Polsce zaskoczyło Pana najbardziej?
Hmmm… tort!
The cake, really?!
Yeah, in Poland you eat cakes for wedding, for birthday, for Christmas… You eat a lot of cakes. But I like Polish people too, because the ones I have met were always nice, warm and I have got on very well with them. So I think one of the biggest attributes of Poland is its people. I suppose that a lot of Polish people think that the English are very serious. They see people from London wearing bowler hats and having an umbrella and never say “Hi!” and are very stiff. That’s not true. Most people of my age – middle-aged – like to laugh and to have jokes and make a lot of fun .
Tort, naprawdę?!
Tak, w Polsce jecie tort z okazji ślubu, urodzin, Świąt Bożego Narodzenia… Jecie mnóstwo tortów. Ale lubię też Polaków , ponieważ ci, których dotąd spotkałem byli uprzejmi, ciepli i zawsze dobrze się z nimi dogadywałem. Tak więc myślę, że jednym z największych Polskich atrybutów są właśnie mieszkańcy. Podejrzewam, że wielu Polaków uważa, że Anglicy są bardzo poważni. Mają przed oczami mieszkańców Londynu w meloniku, z parasolem, którzy nigdy się nie witają i są bardzo poważni. Tak nie jest. Większość moich rówieśników – ludzi w średnim wieku – lubi się śmiać i żartować.

Yeah, that’s the stereotype. There are stereotypes of all nations and probably you and English people have some idea about Polish people, which is not true as well.
Yes, exactly. I think it’s because you see one part of a nation. But most people are not like that.
Tak, takie są stereotypy . Dotyczą one wszystkich narodów. Prawdopodobnie Anglicy też mają swoje wyobrażenie na temat Polaków, które również nie jest prawdziwe.
Tak, dokładnie. Myślę, że to dlatego, że widzimy tylko część narodu. Ale większość ludzi wcale taka nie jest.
What’s your opinion about Polish teenagers?
Teenagers are a mixture and I meet all sorts. Mostly the ones I see are polite and it’s nice talking to them. If I am invited anywhere, then I am always treated extremely well. So I like Polish people.
Jaka jest Pana opinia na temat polskich nastolatków?
Nastolatkowie są bardzo zróżnicowani. Ci ,których spotykam najczęściej są uprzejmi i dobrze mi się z nimi rozmawia. Jeśli jestem gdziekolwiek zapraszany, zawsze jestem traktowany bardzo dobrze. Więc, lubię Polaków.
You speak German fluently, right? And any other language?
Yes , I speak German fluently and I speak Polish “mało” . I learned French at school. I can say “Hello. Thank you. Goodbye” . But that’s all.
Mówi Pan płynnie po niemiecku. Czy zna Pan jeszcze jakiś język obcy?
Tak, mówię płynnie po niemiecku i mówię po polsku „mało” . W szkole uczyłem się francuskiego - znam podstawowe zwroty, ale to wszystko.
Is it difficult to communicate in Poland in English in everyday life?
It’s easy for an English person. Although there are not many people speaking English, there is always a way to communicate, you can use body language. But when I want something that is complicated to describe, I take a picture of that thing. I also sometimes use Google translator – it’s very helpful. That’s incredible how much technology you can have on you to help you. So I find it easy to communicate.
Czy trudno jest porozumiewać się po angielsku w Polsce?
To nie sprawia trudności Anglikowi. Pomimo tego, że niedużo ludzi mówi po angielsku, zawsze znajdzie się sposób, żeby się porozumieć – można użyć mowy ciała. Ale kiedy potrzebuję czegoś bardziej skomplikowanego, korzystam ze zdjęcia. Czasami używam też tłumacza Google – jest bardzo pomocny. To niesamowite jak bardzo technologia, którą masz przy sobie może ci pomóc. Więc, łatwo jest mi się komunikować.
What do you like most and least about Poland?
What I like the most about Poland is that here, in Ostrów, the life is quite relaxed. It’s the normal life. I don’t see big problems here. I love the parks and the lake, they are treasures for Ostrów. And what do I like the least… because I am an engineer, I’m used to things working properly and normally. I don’t wait until things to break. When I see a problem coming, I solve it. And sometimes I see here, in Poland, people waiting with their cars until the little problem becomes the big problem and then they fix it. I also think that Polish people drive too dangerously sometimes, especially when they want to overtake another car.
Co się Panu podoba na najbardziej i najmniej jeśli chodzi o Polskę?
To, co lubię najbardziej to fakt, że tu w Ostrowie życie jest całkiem spokojne, normalne. Nie odczuwam tutaj wielkich problemów. Uwielbiam parki, jezioro – stanowią one prawdziwy skarb dla tego miasta. A to, co lubię najmniej… pewnie dlatego, że jestem inżynierem, jestem przyzwyczajony do tego, że rzeczy działają bez zakłóceń. Nie czekam aż się całkowicie zepsują. Kiedy widzę, że jest jakiś problem, staram się go od razu rozwiązać. Czasami w Polsce zauważam, że ludzie czekają aż mała usterka w ich samochodzie stanie się dużym problemem i dopiero wtedy postanawiają go naprawić. Uważam również, że polscy kierowcy czasami jeżdżą zbyt niebezpiecznie, w szczególności podczas wyprzedzania.
Is there anything that you miss from England?
I don't miss England. My mind is different. I worked in many countries and when I go into a country I always try to find good things about it and I don't miss the old things.
Czy jest coś, czego Panu brakuje z Anglii?
Nie tęsknię za Anglią, nie myślę w ten sposób. Pracowałem w wielu krajach i za każdym razem staram się znaleźć pozytywne strony i nie tęsknię za tym, co było.
In which countries did you work?
I worked in England, Ireland and Germany. I’ve travelled a lot.
W jakich krajach Pan pracował?
Pracowałem w Anglii, Irlandii i Niemczech. Dużo podróżowałem.
Why did you decide to start teaching English in Poland?
I started helping teaching English here in Ostrów 5 years ago. That was in another school. I always had a plan that when I stopped working, that I would teach English. Helping people learn English is something that makes me happy. When people have fun while learning English, it becomes easier for them.
Dlaczego postanowił Pan zacząć uczyć angielskiego w Polsce?
Zacząłem pomagać w nauczaniu języka angielskiego w Ostrowie 5 lat temu, w innej szkole. Zawsze miałem taki plan, że kiedy przestanę pracować zawodowo, będę uczyć języka angielskiego. Sprawia mi to dużo przyjemności. Kiedy ludzie dobrze się bawią podczas nauki języka, staje się on dla nich łatwiejszy.
What do you enjoy most in being a teacher?
I enjoy it all. The hardest part I would say is sometimes you see somebody who is not interested in taking part in the lesson. Practice is the most important thing. People will make mistakes and it is okay. Because people learn by making mistakes.
Co najbardziej podoba się Panu w byciu nauczycielem?
Wszystko mi się podoba. Najtrudniej jest, kiedy widzisz, że ktoś nie jest zainteresowany udziałem w lekcji. Używanie języka w praktyce jest najważniejsze. Ludzie popełniają błędy i nie ma w tym nic złego, ponieważ uczymy się popełniając błędy.
What can we wish you for the future?
A long, happy life.
Czego możemy Panu życzyć na przyszłość?
Długiego, szczęśliwego życia.
We wish you that and thank you for the interview and giving lessons at our school.
Tego w takim razie życzymy oraz dziękujemy za udzielenie wywiadu i lekcji w naszej szkole.

Magda Woźniak and Zuzia Wasielewska, class 3a

Wycieczka w Sudety

 


  W dniach 06 - 07 czerwca uczniowie klas 8d i 8e wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę, podczas której odwiedzili Skalne Miasto oraz przespacerowali się Ścieżką Koronami Drzew.
  W Skalnym Mieście podziwialiśmy przepiękne widoki, przeciskaliśmy się pomiędzy potężnymi skałami oraz pływaliśmy tratwą po urokliwym jeziorku. Wieczorem spędziliśmy wspólnie czas przy ogniskiem. Drugi dzień to wizyta w Jańskich Łaźniach i spacer Ścieżką Koronami Drzew. Jest to wysoka na 45m wieża widokowa, z której można zjechać krętą zjeżdżalnią w zaledwie 4 sekundy. Cała wycieczka była bardzo udana, wszyscy spisali się na medal!

 

 

 

 

 

 Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem naszej gazetki. Miłej lektury. Pozdrawiamy. http://sp2ostrowwlkp.pl/gazetka-szkolna.html

 

 

 

 

Zwiedziliśmy Oczyszczalnię Ścieków

 


  6 czerwca 2019 gimnazjaliści z klasy 3a i 3b uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie, której celem była integracja wiedzy nabytej na lekcjach biologii i chemii, dotycząca ochrony wód z bezpośrednią obserwacją procesów oczyszczania. W trakcie zwiedzania oczyszczalni zapoznaliśmy się z poszczególnymi etapami oczyszczania ścieków. Zobaczyliśmy jak wygląda pierwsza faza- mechaniczna, przy użyciu krat oraz biologiczna z wykorzystaniem mikroorganizmów - bakterii do usuwania związków węgla, azotu i fosforu. Zwiedziliśmy również laboratorium oraz sterownię. Po obiekcie oprowadzał nas pan Jarosław Majchrzak, który w ciekawy sposób przedstawił nam funkcjonowanie zakładu, a także zapoznał nas z kwalifikacjami pracowników jakie są niezbędne aby podjąć w nim pracę.

 

 

 

 

 

 

Egzamin na kartę rowerową

 

 

  Aby otrzymać kartę rowerową nasi uczniowie musieli: zdobyć odpowiednią wiedzę; zdać egzamin teoretyczny w formie testu pisemnego oraz zdać egzamin praktyczny. Wszystko było poprzedzone ćwiczeniami w szkole i na placu miasteczka rowerowego. Uczniowie klasy czwartej spotkali się też z przedstawicielami Policji Ostrowskiej aby utrwalić sobie wszystkie najważniejsze informacje. 4 czerwca o godzinie 18.00 uczniowie uzyskali upragnione prawo do poruszania się po drogach. Wszystkim gratulujemy!

 

 

 

 

Marzenia się spełniają!

 


  Z okazji Dnia Dziecka rodzice uczniów klasy 2a przygotowali dla wszystkich dzieci miłą niespodziankę. Każdy zapisał swoje najskrytsze marzenie na małej karteczce, którą przywiązał do kolorowego balona. Po wspólnym odliczeniu na boisku szkolnym wszystkie balony pofrunęły wysoko w górę. Teraz z pewnością wszystkie marzenia się spełnią! Na zakończenie dnia cała klasa wybrała się na wspólny spacer oraz pyszne lody.

 

 

 

 

 

Wycieczka Szlakiem Piastowskim

 

  31.05 uczniowie klasy 2a i 2b wyjechali na wycieczkę Szlakiem Piastowskim. W pierwszej ķolejnosci zwiedzali Katedrę Gnieźnienską ze słynnym Drzwiami Gnieźnieńskimi, gdzie zapoznawali się z historią św. Wojciecha. Kolejną atrakcją był przejazd kolejką wąskotorową na trasie Żnin - Biskupin. Na samym końcu zwiedzali Biskupin gdzie mieści się osada prasłowiańska.

 

 

 

 

 

 

 

 

"MAGIA LICZB"

 

 

  28 maja czworo uczniów z klas 1 i 2 reprezentowało naszą szkołę w XIX Miedzyszkolnym Konkursie Matematycznym "MAGIA LICZB" dla klas I-III. Byli to Igor Długopolski kl 1a, Michał Lubojański kl 1b, Wiktor Peszek kl 2a oraz Filip Kleber kl 2b. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań matematycznych oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce.

 

 

 

 

Piknik u Ewarysta

Wycieczka szkolna Zakopane maj 2019 r.

 

 

  W dniach od 22 – 24.05.2019 r. odbyła się wycieczka szkolna do Zakopanego. W wycieczce uczestniczyli uczniowie z klas 3a, 3b i 3d Gimnazjum. Przygotowani do długiej drogi wyruszyliśmy rankiem, zanim dotarliśmy na miejsce (Zakopane), czekał nas dłuższy postój w Oświęcimiu. Naszym pierwszym punktem wycieczki był wjazd na Wielką Krokiew i podziwianie pięknych widoków. Następnie udaliśmy się na piechotę w kierunku kolejki linowej, mającej nas dowieść na szczyt Gubałówki. Ostatnim miejscem pierwszego dnia był spacer na słynnych zakopiańskich Krupówkach. Po tym intensywnym dniu udaliśmy się na odpoczynek do pensjonatu w Białym Dunajcu. W kolejnym dniu pogorszyła się pogoda - spadł obfity deszcz i musieliśmy zmienić plan wycieczki. Odwiedziliśmy więc po kolei kilka ciekawych miejsc na Podhalu, mianowicie: Chatę Sabały, Sanktuarium Matki Boskiej na Krzeptówkach, zabytkowy cmentarz zasłużonych dla Zakopanego na Pęksowym Brzysku, Muzeum Tatrzańskie im. dr T. Chałubińskiego. Na koniec drugiego dnia wycieczki, udaliśmy się na chwilę relaksu do gorących wód termalnych o nazwie Gorący Potok w Szaflarach. Na koniec dnia gospodarze przygotowali dla nas prawdziwą atrakcję - ognisko w chacie góralskiej. Trzeciego i ostatniego zarazem dnia naszej podróży do stolicy Tatr, udaliśmy się w obowiązkowy punkt na naszym szlaku, do Morskiego Oka. Wszyscy powtarzali jednym głosem dla takiego widoku warto było się zmęczyć. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, dlatego zmęczeni trudami pokonywania codziennych kilometrów, musieliśmy pożegnać tym razem kapryśne Zakopane i udać się w długą drogę powrotną do domu.

 

 

 

 

 

Trzy Korony zdobyte

 

 

  W dniach 20-22.05.19 klasa 8b z kolegami z klasy 8c wybrała się na wycieczkę w Pieniny. Program wycieczki obejmował zwiedzanie zamku w Niedzicy, wejście na Trzy Korony, spływ Dunajcem oraz spacer po Szczawnicy. Podziwialiśmy również piękno przyrody w wąwozie Homole. Pogoda nie zawsze nam sprzyjała, ale wszystkie punkty programu udało nam się zrealizować. Program wycieczki przygotowała pani Sylwia Parzeńska, a w jego realizacji wspierali ją pani Justyna Marciszewska i pan Jarosław Podlas.

 

 

 

 

Klasa 1a z wizytą w nastawni kolejowej

 


  22 maja uczniowie z klasy 1a skorzystali z zaproszenia jednej z mam i odwiedzili ostrowską nastawnię kolejową. Poznali pracę dyżurnego ruchu, który odpowiada za bezpieczeństwo w ruchu kolejowym, a tym samym za zdrowie i życie pasażerów podróżujących pociągami. Dzieci miały możliwość zobaczenia dużej sali pełnej monitorów, przełączników i wskaźników. Poznali również osobiście panią, której głos można usłyszeć na ostrowskim dworcu podczas zapowiadania przyjazdów i odjazdów pociągów. Na pożegnanie dzieci otrzymały maskotkę misia – kolejarza, która zostanie z nami w klasie, a także książeczki o zasadach bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

 

 

 

 

 

 

Drużynowe Mistrzostwa Rejonu w LA

 

 

Reprezentacja dziewcząt naszej szkoły zajęła 6 miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Rejonu w LA , które odbyły się 21 maja 2019 roku w Ostrzeszowie. Sukcesy naszych dziewcząt:
I MIEJSCE - SZTAFETA 4 X 100 m ( Julia Ułasik, Nadia Błaszczyk, Natalia Janus, Zuzanna Urban ).
III MIEJSCE - 100 m - Julia Ułasik
IV MIEJSCE - 100 m - Zuzanna Urban
III MIEJSCE - SKOK W DAL - Nadia Błaszczyk
IV MIEJSCE - SKOK W DAL - Natalia Janus
II MIEJSCE - SKOK WZWYŻ - Tamara Orczykowska
V MIEJSCE - SKOK WZWYŻ - Nadia Nowicka
IX MIEJSCE - 300 m - Magdalena Walczak
XV MIEJSCE - 600 m - Paulina Wczesna.
GRATULACJE DLA WSZYSTKICH UCZENNIC NASZEJ SZKOŁY - TOMASZ SZYCH.

 

 

 

 

Wycieczka do Torunia

 

 

  W dniu 17 maja 2019 roku klasy: 4a i 5a odwiedziły Toruń- miasto Mikołaja Kopernika. Wyjazd odbył się we wczesnych godzinach rannych, a powrót nastąpił późnym popołudniem. Pierwszym etapem wycieczki było zwiedzanie starej części miasta i wizyta pod Krzywą Wieżą. Następnie wybraliśmy się na rejs statkiem. Podczas całej wyprawy uczniowie podziwiali piękne stare, budowle toruńskie pamiętające czasy Krzyżaków. Oczywiście zakupili także pamiątki i pyszne, słodkie pierniki. Następnie wszyscy udali się do Planetarium, gdzie oglądano film o Toruniu i Mikołaju Koperniku. Była to wspaniała podróż po dawnym Toruniu. Uczniowie obserwowali rozgwieżdżone niebo, poznawali różne gwiazdozbiory, odkrywali ruchy planet. Ważną częścią wycieczki było przeniesienie się 500 lat wstecz, czyli wizyta w Żywym Muzeum Piernika. Pośród zapachu różnych przypraw, takich jak: kardamon, imbir i kora cynamonowa uczniowie dowiadywali się, jak w XVI wieku pieczono te wspaniale słodkości, które stały się wizytówką Torunia. Dodatkową atrakcję stanowiło samodzielne przygotowanie ciasta i pieczenie pierników przez dzieci. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili do współczesności w całym tego słowa znaczeniu i odwiedzili restaurację McDonald.

  Wycieczka pozostawiła w uczniach niezapomniane wrażenia i stała się jednocześnie inspiracją do kolejnych wyjazdów do pięknego grodu nad Wisłą, a dzięki Pani Przewodnik pozostały nam w głowach wspaniałe i żartobliwe historie związane z miastem.

 

 

 

 

 Mistrzostwach Miasta i Powiatu w LA

 

 

  W dniu 14 maja reprezentacja naszej szkoły brała udział w Mistrzostwach Miasta i Powiatu w LA, zdobywając wiele czołowych miejsc zarówno w konkurencjach biegowych jak i technicznych.
I tak :
I m - skok w dal- Natalia Janus
III m- skok wzwyż - Nadia Nowicka
II m- bieg 100 m- Zuzanna Urban
III m- bieg 100 m- Julia Ułasik
II m- bieg 300 m- Magdalena Walczak

III m- bieg 100 m- Piotr Walczak
II m- skok wzwyż- Wiktor Polerowicz

Uzyskując tak wysokie wyniki - drużyna dziewcząt zakwalifikowała się do Drużynowych Mistrzostw Rejonu, który odbędzie się w Ostrzeszowie w dniu 21 maja.

 

 

 

 

 

Wyprawy szlakami Karkonoszy i Rudaw Janowickich

 

 

  8- 10 maja klasa 3c gimnazjum z kilkoma przyjaciółmi z innych klas spędziła czas na szkolnej wycieczce. Program wyjazdu obejmował między innymi: piesze wyprawy szlakami Karkonoszy i Rudaw Janowickich, zwiedzanie stolicy Czech - Pragi oraz miłe spędzanie czasu w Karpaczu i niedalekiej Przesiece. Wycieczka udała się wspaniale, wszyscy spisali się na medal! Szkoda,że to już ostatnia wycieczka w takim składzie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MajOSTaszki

11.05.2019 r. nauczyciele naszej szkoły jak co roku na MajOSTaszkach zorganizowali dla wszystkich chętnych warsztaty plastyczne, na których dzieci mogły wykonać ciekawe prace plastyczne. Również zajęcia sportowe cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

 

 

 

 

PRZERWA NA CZYTANIE

 

 

  Uczniowie naszej szkoły w dniu 15 maja włączyli się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie, która jest realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Akcja pt. „Przerwa na czytanie” ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, pokazanie uczniom, że po książkę można sięgnąć w każdej sytuacji i każdym miejscu.

  Dla dzieci z klas młodszych stworzyliśmy Strefy czytania, w których czytali im zaproszeni rodzice i koleżanki. Uczniowie z klas starszych czytali w grupach oraz indywidualnie. Udział w akcji bicia rekordu czytających na przerwie uzmysłowił uczniom, że czytanie jest ciekawe, a efektem były wizyty w bibliotece szkolnej i wypożyczanie książek, które wzbudziły zainteresowanie uczniów podczas „Przerwy na czytanie”.

 

 

 

 

100 lecie PCK

 

 

  Uroczystości zwiazane ze 100 leciem PCK ropoczął apel przy siedzibie PCK na ul. Wolności 20, następnie odbył się się przemarsz ulicami Wolności i Raszkowską do Rynku, gdzie została wciągnięta flaga czerwonokrzyska na maszt przy Ratuszu oraz  odbyło się ślubowanie przedstawicieli różnych pokoleń.
  Kolejnym punktem było złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Stefana Rowińskiego. O godzinie 12:00 w Konkatedrze odbyła się msza w intencji działaczy, członków i wolontariuszy PCK.
  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach związanych ze stuleciem PCK co widać na zdjęciach.

 

 

 

 

 Najpiekniejsza ozdoba wielkanocna

 

 

  W naszej szkole zorganizowano konkurs na najpiekniejszą ozdobę wielkanocną. Wszystkie prace dostarczone na konkurs zostały samodzielnie wykonane przez uczniów. Aby docenić wkład pracy jaki został włożony w wykonanie ozdób wszystkie zgłoszone prace zostały wyróżnione dyplomem oraz upominkiem.

 

 

 

 

 

Pożyteczny…, Niebezpieczny…?

 


  Uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych dotyczących korzystania z urządzeń technologicznych. Nowoczesne urządzenia cyfrowe bardzo ułatwiają komunikację, ale wiążą się też z pewnymi zagrożeniami. Pani Justyna Hordyjewicz przedstawiła dzieciom zasady korzystania ze smartfona. Udzieliła rad, które pozwolą młodym użytkownikom bezpiecznie używać urządzeń. Przypomniała uczniom , że w razie wątpliwości, dzieci powinny poprosić o pomoc rodziców lub nauczycieli. Podczas zajęć uczniowie dokonywali oceny, czy zachowanie jest bezpieczne czy ryzykowne i uzasadniali swoje wybory. Udzielane odpowiedzi świadczą, że mali użytkownicy będą korzystać z urządzeń w sposób świadomy i bezpieczny.

 

 

 

 

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

 


  5 kwietnia 2019 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom konkursów przedmiotowych.
  Wśród 37 tyś. uczestników konkursów przedmiotowych, które odbyły się w szkołach z terenu województwa wielkopolskiego wyłoniono 267 laureatów. Wśród nich był uczeń naszej szkoły- gimnazjalista Franciszek Telega . Pani Elżbieta Leszczyńska – Wielkopolski Kurator Oświaty pogratulowała najzdolniejszym uczniom sukcesów oraz życzyła wytrwałości w rozwijaniu pasji i talentów. Laureaci konkursów przedmiotowych w pierwszej kolejności zostaną przyjęci do szkół ponadgimnazjalnych.
Frankowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!!

 

 

 

 

Wiosna w przyrodzie, wiosna na talerzu

 


  Drugie śniadanie przygotowane przez mamę w domu jest smaczne, ale wykonane samodzielnie w towarzystwie kolegów w szkole smakuje wyśmienicie. Uczniowie klas młodszych w szkolnej stołówce zamienili się w prawdziwych twórców sztuki kulinarnej i wykonali wiosenne, zdrowe i kolorowe kanapki. Dzieci wiedzą, że codzienna porcja warzyw dostarcza witamin i energii. Z wielkim zaangażowaniem projektowali swoje posiłki, które później z ogromnym apetytem zjedli.

 

 

 

 

 

Wycieczka na przedstawienie anglojęzyczne

 


  Chyba wszyscy znamy sztukę Williama Shakespeare'a pt."Romeo i Julia", ale ilu z nas widziało ją w oryginale zagraną przez angielskich aktorów? Grupa uczniów z naszej szkoły miała taką okazję podczas wycieczki do Poznania. Był to już siódmy tego typu wyjazd zorganizowany w naszej szkole, dzięki któremu pogłębiliśmy swoje umiejętności językowe oraz poszerzyliśmy wiedzę na temat literatury brytyjskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampania przeciw dopalaczom

 

 

 

  W naszej szkole gościliśmy przedstawicieli ostrowskiej Policji z Zespołu do spraw Nieletnich- Pana Krzysztofa Kulę, Panią Patrycję Lichtarowicz oraz Panią Dzielnicową Natalię Raszewską. Spotkanie z uczniami klasy 7 oraz dwóch klas 8 zostało zorganizowane w celu zainaugurowania kampanii edukacyjno – profilaktycznej pt. Narkotyki i dopalacze zabijają. Hasło Kampanii brzmi: Szkoda Ciebie na takie patoklimaty, której twórcą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Policjanci przedstawili założenia kampanii oraz podjęli temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, zarówno pod kątem zdrowotnym, prawnym jak i społecznym. Uczniowie zwiększyli swoją świadomość na temat skutków uzależnienia i dowiedzieli się gdzie mogą szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.

 

 

 

 

 Eliminacje miejskie

 

 

  28 marca w Szkole Podstawowej nr 11 odbyły się eliminacje miejskie OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Zawodnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych: 10-12 lat i 13-15 lat.
  Do drugiej grupy zakwalifikowali się uczniowie z klas 3 gimnazjum i 8 szkoły podstawowej: Bartosz Peisert, Konrad Szostak, Natalia Janus. Nasza reperezentacja zajęła 5 miejsce. Gratulujemy.

 

 

 

 

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

 

 

  Dnia 27 marca, Szkoła Spółdzielni Oświatowej Uczniów Kreatywnych, już po raz siedemnasty była gospodarzem corocznego konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. W tym roku, naszą szkołę reprezentowała piątka naszych uczniów w składzie: Zuzanna Marciniak, Julia Kędzierska, Bartosz Jasiński, Franciszek Telega oraz Marta Pawlak. Z dumą ogłaszamy, iż dwóch naszych reprezentantów - Franciszek Telega oraz Zuzanna Marciniak, znalazło się w piątce uczniów z najwyższymi wynikami. Naszym uczniom serdecznie gratulujemy :)

 

 

 

 

Londyn - Paryż - Bruksela

 

 

  17 marca dość liczna gromadka uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 wyruszyła w swoją kolejną podróż.
Na początek po królewsku przywitał nas Londyn. Zaczęliśmy od Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego w Greenwich z południkiem 0, skąd kolejką linową udaliśmy się do Royal Docks. Podczas przejażdżki podziwialiśmy panoramę wschodniego Londynu (wieżowce w Canary Wharf, dolina Tamizy wraz z zaporą, budynek areny O2 oraz pas startowy lotniska City). Odwiedziliśmy takie "kultowe miejsca" jak: West End z Piccadilly Circus, Leister Square, Trafalgar Square, China Town, Covent Garden, Pałac Kensington, muzeum figur woskowych Madame Tussauds, Tower of London, Buckingham Palace ( i to było niesamowite widzieliśmy królową, co prawda w samochodzie, ale...). Swoje wrażenia utrwaliliśmy z kapsuły London Eye, a zakupy robiliśmy na słynnej zakupowej ulicy Londynu, na Oxford Street. Ostatniego dnia zwiedzaliśmy angielski parlament Westmister Abbey. Poruszaliśmy się Londyńskim Metrem - Tube i pociągami.
  Następnym etapem naszej wyprawy był Paryż a tam wizyta w Luwrze, jednym z najstarszych muzeów na świecie. Można tu było podziwiać dzieła np.: Mona Lisa, Wenus z Milo czy Nike z Samotraki. Następnie Plac de Gaulle’a z Łukiem Triumfalnym. Pola Elizejskie, wieża Eiffla. Potem płyneliśmy statkiem po Sekwanie skąd podziwialiśmy Pont Neuf, Pałac Sprawiedliwości, katedra Notre Dame.
Ostatnim etapem naszej wyprawy była Brukseli. Tu zwiedzaliśmy Parlament Europejski z Parlamentarium (muzeum otwartego przez w 2011 r J. Buzka-ówczesnego przewodniczącego parlamentu). Na koniec udaliśmy się na spacer po centrum Brukseli z Grande Place oraz symbolem Brukseli - Manneken Pis
  Można by wiele mówić o tej wycieczce, ale zdjęcia powiedzą więcej niż słowa. Sami zobaczcie.

 

 

 

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

 

 

  21 marca o godzinie 9.00 grupa uczniów naszej szkoły przystąpiła do rozwiązywania skomplikowanych zadań w ramach Konkursu Matematycznego KANGUR. Miłośnicy matematyki rozwiązywali test składający się z zadań zamkniętych o różnym stopniu trudności. Wśród nich byli uczniowie klas: 2a, 2b, 4a, 5b, 8a i 8d. Wyniki poznamy w maju, ale już dziś gratulujemy wszystkim wiedzy matematycznej!

 

 

 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY DLA KLAS II-III

 


  20 marca w Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek odbył się XXIII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT. Naszą szkołę reprezentowali: Olga Lesiczka z klasy 2a oraz Norbert Wieleba z klasy 2b. Mali ekolodzy zmagali się z różnymi zadaniami, zarówno podczas testu pisemnego, jak i ćwiczeń praktycznych. Gratulujemy uczestnikom wiedzy i zachęcamy do podejmowania kolejnych wyzwań!

 

 

 

 

Jakuszyce Tradycyjnie już jak co roku w marcu - uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają do Królestwa Narciarstwa Biegowego – do Jakuszyc. W dniach 14-15 marca kilkunastu uczniów z klas V- VIII oraz III gimnazjalnej , pod okiem instruktora narciarstwa biegowego uczyło się i doskonaliło technikę biegania na nartach. W zimowej scenerii, wśród spadających płatków śniegu, przemierzali trasy wokół Cichej Równi, „Samolotu”, schroniska „Orle”- pokonując (w zależności od zaawansowania i poziomu umiejętności) ok. 15- 19 km pierwszego dnia i 20- 25 km kolejnego dnia. Mimo ogromnego wysiłku- wynikającego z długości tras i ukształtowania terenu – z górki- pod górkę- wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni- najbardziej z tego, że udawało im się pokonywać swoje słabości, momenty kryzysowe, a przy okazji podziwiać piękne widoki z jakuszyckich tras. Zachęcamy tym samych wszystkich uczniów do aktywności zimowej- do Jakuszyc już za rok.

XV Międzyszkolny Konkurs Religijny

 

 

  Uczennica klasy 5a, Marika Mazur została laureatką XV Międzyszkolnego Konkursu Religijnego o Błogosławionym Edmundzie Bojanowskim. Marika wykonała lapbook, w którym zgromadziła wiele informacji o Błogosławionym Edmundzie. Przedstawiła je w oryginalny sposób, w ciekawie zaprojektowanych kieszeniach. Miło nam, że trud naszej uczennicy został doceniony przez jurorów. Serdecznie gratulujemy Marice zajęcia tak zaszczytnego miejsce. Wielkie brawa!

 

 

 

 

 

 

Zdrowe śniadanie

 

 

  Aby uświadomić uczniom jak ważne jest zdrowe śniadanie nauczyciele klas I i II zorganizowali akcję Zdrowe śniadania w szkole. Co środę dzieci przynoszą ze sobą kolorowe, zdrowe, owocowe i warzywne przekąski, które z chęcią i uśmiechem na twarzy zjadają.

 

 

 

 

Dzień Kobiet w Mediatece

 

 

  Klasa 3b postanowiła w wyjątkowy sposób uczcić Dzień Kobiet. Korzystając z gościnności i szerokiej oferty ostrowskiej Mediateki, postanowiliśmy ten wyjątkowy dzień spędzić właśnie w tym miejscu, gdzie uczestniczyliśmy w lekcji "Piękne w każdym wieku, czyli o kobietach w filmie na podstawie fragmentów filmu "8 kobiet".
  Skorzystaliśmy również z pozostałych atrakcji Mediateki- m.in z interaktywnych łamigłówek, gier komputerowych.
   Odkryliśmy bardzo ciekawe miejsce,, w którym można wypożyczyć czasopisma, książki, posłuchać muzyki
Zachęcamy do odwiedzin tego ciekawego, kulturalnego miejsca na mapie Ostrowa

 

 

 

 

DZIEŃ KOBIET Życzymy Ci abyś odnalazła: w ciszy swoje myśli i marzenia, w bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia, w otaczającym świecie radość istnienia, w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia, a w sobie miłość.
DZIEŃ KOBIET W KLASACH I-II Dzień Kobiet kojarzy się wszystkim z pięknymi, czerwonymi tulipanami, mnóstwem słodkości i oczywiście życzeniami. Tak właśnie tego dnia było w naszej szkole , a i najmłodsi dżentelmeni nie zapomnieli o swoich koleżankach. Wszystkie dziewczynki oraz Panie zostały obdarowane kwiatami, słodyczami i różnymi upominkami. Oczywiście nie zabrakło wspaniałych życzeń i wspólnych zdjęć.

"Świetlica miejscem dla klasyki literatury dziecięcej"

 

 

  Dnia 13.03.2019r uczniowie: Antonina Nowak, Marcel Kubala oraz Olga Lesiczka reprezentowali naszą szkołę w międzyszkolnym konkursie "Świetlica miejscem dla klasyki literatury dziecięcej", organizowanym przez SP nr 5. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów a rywalizacja toczyła się pomiędzy dwunastoma drużynami ze szkół podstawowych. Konkurs składał się z trzech konkurencji: recytowanie fragmentu wiersza, losowanie rekwizytu i przyporządkowanie go do danego utworu, oraz test znajomości przeczytanych wierszy i opowiadania. Były to teksty napisane przez Jana Brzechwę, Aleksandra Fredro, Juliana Tuwima i Hannę Januszewską. Honorowym patronatem konkursu była Pani prezydent miasta Beata Klimek dzięki czemu trzydzieścioro sześcioro uczniów otrzymało drobne upominki z Urzędu Miasta, które wręczył sekretarz miasta Pan Andrzej Baraniak.

 

 

 

 

IV Przegląd Słowa

 

  Dnia 7 marca pięcioro uczniów naszej szkoły – Bartosz Jasiński(3a), Zuzanna Wasielewska(3a), Zuzanna Urban(3a), Paulina Wczesna(3c) i Julia Kędzierska(3c) uczestniczyło w IV Przeglądzie Słowa pod hasłem ”I nie miłować ciężko, i miłować ciężka pociecha” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach.
  Każdy z nich rywalizował w 3 kategoriach:

- samodzielnie zredagowany wiersz,
- recytacja liryku o miłości ,
- czytanie interpretacyjne poezji miłosnej.
  Bartosz Jasiński otrzymał wyróżnienie za wiersz B. Jasińskiego ”Raz ty, raz ja”, natomiast Julia Kędzierska była najlepsza w czytaniu interpretacyjnym, zajęła I miejsce.
  Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i życzymy dalszych ”poetyckich” sukcesów!

 

 

 

 

Spotkanie z pracownikami ochrony kolei

 


  6 marca uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami ochrony kolei. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób bezpiecznie zachowywać się podczas przechodzenia przez przejazd kolejowy oraz na dworcu PKP. Obejrzały ciekawe filmiki ostrzegające przed skutkami niewłaściwego zachowania na terenach kolei. Po zakończeniu spotkania dzieci otrzymały opaski odblaskowe oraz książeczki dydaktyczne z zagadkami i ciekawymi zadaniami.

 

  

 

 

 Lekcja w kinie

 

 

  Osiemdziesięcioro uczniów naszej szkoły, z klas VII, VIII oraz III gimnazjum, wzięło udział w niezwykłej lekcji. Miejscem zajęć było ostrowskie kino Komeda, gdzie młodzież miała okazję zgłębić tajniki reklamy.
„Prześwietlamy reklamy!” – tak brzmiał temat lekcji, w czasie której uczniowie poznali najważniejsze funkcje reklamy, dowiedzieli się, czym jest product placement i zobaczyli przykłady jego zastosowania. Duże zaskoczenie wśród uczestników wywołały zabiegi wykorzystywane przez twórców oraz poznane przykłady kreatywnych rozwiązań w reklamie. Podczas zajęć młodzież doskonaliła umiejętność analizy środków językowych oraz uczyła się świadomego odbioru spotów.

  Multimedialne zajęcia połączone były z projekcją poruszającego filmu produkcji włoskiej na podstawie bestsellerowej powieści Alessandro D’Avenia Biała jak mleko, czerwona jak krew”. Historia walki z białaczką o życie i walki z samym sobą i innymi – o miłość i prawo do niej stała się dla młodych widzów źródłem wielu refleksji. Jest to też film o godzeniu się z trudną chorobą, przyjęciu swojego życia takim, jakim ono jest i o poszukiwaniu różnicy między zauroczeniem a miłością. Niesie również bardzo ważne przesłanie i jest zdecydowanym głosem w szerzeniu idei dawstwa szpiku i komórek macierzystych - w bardzo jasny sposób pokazuje, że znalezienie swej drugiej połowy w miłości może być dużo łatwiejsze niż drugiej połowy zgodnej genetycznie.
  Przygotowana przez medioznawców lekcja łączyła edukację i rozrywkę, dzięki czemu zyskała pozytywną opinię młodych odbiorców.

 

 

 

 

 

PICTURE HANDMADE DICTIONARY 

 

 

A oto wyniki konkursu na najbardziej kreatywny ręcznie robiony słownik obrazkowy :).
Z przyjemnością ogłaszamy autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac. Pragniemy też dodać, że Komisja miała trudny orzech do zgryzienia.

Wszystkie wykonane przez Was prace były wyjątkowe, więc wybór był naprawdę trudny.
Oto nasi zwycięzcy oraz wyróżnieni:

I miejsce - Nikodem Krzywonos kl. 5a
II miejsce - Karolina Wachowiak kl. 1b
III miejsce - Wojtek Kopa kl. 1b
Wyróżnienia :
Marika Mazur kl. 5a
Marysia Mądrzak kl. 1b
Kamil Całka kl. 5b
Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w następnym tygodniu.
Dziękujemy za udział w konkursie :) .

Z pozdrowieniami
Zespół Języków Obcych

 

 

 

Mediacje

 

 

  W czwartek 7 marca grupa 12 uczniów z klas 7a i 5a wraz z opiekunem p. Beatą Kopij odwiedziła III LO. Doskonałą okazją była 2 rocznica utworzenia Centrum Mediacji Rówieśniczych w naszym mieście. Nasi uczniowie stanowią grupę przyszłych mediatorów, którzy w najbliższym czasie odbędą szkolenie, by uzyskać certyfikat mediatora i rozstrzygać konflikty metodą mediacji. Podczas wizyty w liceum uczniowie pod okiem p. Agnieszki Ciekalskiej – konsultanta ds. wychowania i profilaktyki z ODN Kalisz, Dyrektora IIILO p. Marii Tomalak oraz opiekuna licealnych mediatorów p. Marii Libery mieli okazję poznać mechanizmy konfliktów i zasady mediacji rówieśniczej. Poprzez ciekawe ćwiczenia integracyjne oraz scenki, które sami przygotowali uczniowie uczestniczyli w symulacji przykładowej mediacji. Niezwykle cennych uwag udzielali przyszłym mediatorom licealiści, którzy już od ponad 3 lat skutecznie rozwiązują spory i konflikty w swojej szkole. Na zakończenie wizyty mieliśmy okazję obejrzeć lokal Centrum Mediacji. Chociaż konflikty są wpisane w codzienne życie każdego z nas życzymy, by było ich jak najmniej oraz by ich rozwiązywanie odbywało się zawsze najlepszą metodą – mediacji rówieśniczych.

 

 

 

 

 

VIII edycja Powiatowego Konkursu Geograficznego pod hasłem „Europa”

 

  4 marca w III LO w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się VIII edycja Powiatowego Konkursu Geograficznego pod hasłem „Europa”. Do konkursu przystąpiło 65 uczniów z powiatu ostrowskiego rozwiązując test złożony z 50 pytań. Naszą szkołę reprezentowało wg regulaminu 3 uczniów z klas gimnazjalnych. Cała trójka wypadła znakomicie i zajęła czołowe miejsca w konkursie: Magdalena Woźniak – II miejsce, Franciszek Telega – III miejsce, Zuzanna Marciniak – wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUREAT WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO

 

 

  Dnia 2.03. 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Poznaniu odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Naszą szkołę reprezentował Franciszek Telega – uczeń klasy III b. Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego zostaje uczestnik stopnia wojewódzkiego, który otrzyma minimum 45 na 50 możliwych do zdobycia punktów (tj. 90%). Franek osiągnął ten pułap i uzyskał tytuł LAUREATA..
Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty w pierwszej kolejności zostaną przyjęci do szkół ponadgimnazjalnych.

Frankowi serdecznie gratulujemy !!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

“Z lekturą za pan brat”

 

 

  Zgodnie z trwającą już kilkanaście lat tradycją w dniu 28.02.2019 odbył się XVII międzyszkolny konkurs “Z lekturą za pan brat”, który zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Z naszej szkoły udział wzięły następujące uczennice: Bianka Klimczak kl. 2a, Lena Kuźma kl. 1a, Maria Mądrzak kl. 1b.

 

 

 

 

Dzwi Otwarte w naszej szkole

2+1 Bal karnawałowy

 

 

  21 lutego (czwartek) odbył się niezwykły "BAL 2+1". Nie była to dyskoteka tylko szczególna impreza przygotowana przez radę samorządu uczniowskiego. W związku z tym wszyscy uczniowie ubrali się na  "balowo", zaopatrzyli się w świetne humory i dzięki temu bawili się na tej imprezie wyśmienicie, co możecie zobaczyć na zamieszczonych zdjęciach.

  Przygotowaliśmy również drobny poczęstunek i zabawy podczas trwania imprezy. Oczywiście, jak to na balu, wybieraliśmy wszyscy KRÓLOWĄ i KRÓLA  2+1. W tym roku te tytuły przypadły Magdzie Walczak i Kamilowi Deresińskiemu. Serdecznie gratulujemy! Więcej zdjęć w zakładce SAMORZĄD UCZNIOWSKI!

 

 

 

Bal Karnawałowy klas 1 i 2

 

 

  20.02.2019 dla uczniów klas I i II został zorganizowany bal karnawałowy na którym pojawiły się dzieci przebrane za kolorowe postacie. Sala gimnastyczna wypełniona była księżniczkami, policjantami, piratami, żołnierzami, piłkarzami i wieloma innymi postaciami. Do zabawy zachęcał animator, któremu udało rozbawić sie nie tylko uczniów i nauczycieli ale również rodziców.

 

 

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASACH DRUGICH

 

 

  Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły - pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Z tej właśnie okazji 19 lutego uczniowie klasy 2a oraz 2b przygotowali wspaniałą uroczystość. Licznie przybyli goście zasiedli przy przygotowanych dla nich stołach i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu swoich wnucząt. Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, a następnie wręczyli własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych Babć i Dziadków. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Następnie dzieci wraz z Babciami oraz Dziadkami zostali zaproszeni na przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek.
  Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i Dziadków!

 

 

 

 Szkolny Klub Wolontariatu

 

 

  Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu przeprowadzili zbiórkę książek dla młodzieży uczącej się języka polskiego na Ukrainie. Naszą ideą jest wspierać młodych Polaków, którzy obecnie mieszkają poza granicami naszej Ojczyzny, a którzy ucząc się języka polskiego pragną pamiętać o swoich korzeniach i dzielić się pięknem naszej kultury. Wszystkim, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy :).

 

 

 

 

 

 

Walentynki, Walentynki tuż, tuż ...

 

 

  Geneza walentynek sięga aż renesansu. Zwyczaj okazywania sobie uczuć 14 lutego narodził się na zachodzie i na południu Europy. Zakochani ludzie obdarowywali się własnoręcznie przygotowanymi kartkami w kształcie serca z ilustracją "Romea i Julii" stąd też możemy przypuszczać, że zwyczaj mógł powstać w Anglii, gdzie powstała najstarsza kartka z XVI wieku, którą napisał Karol Orleański do swojej żony. Miłosny list z wierszem wysłał z twierdzy Tower w Londynie, gdzie był więziony przez 25 lat. Jak wiemy zwyczaj ten przeniósł się do różych państw i zawitał "parę lat" temu także do nas, do Polski.

 

Samorząd Uczniowski zaproponował Wam w tym dniu parę atrakcji.

Przede wszystkim ubieraliście się na czerwono ( konkurs na największą ilość koloru czerwonego w klasie - wygrała klasa 8c - serdecznie gratulujemy!!!!).

W TYM DNIU CZYNNA BYŁA POCZTa WALENTYNKOWA - każdy z Was mógł przesłać swoją Walentynkę dla osoby, którą lubi, oczywiście na terenie szkoły :).

 

 

 

Karnawał w 4a

 

 

  Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla uczniów to niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było w klasie 4a na Klasowym Balu Karnawałowym 12 lutego 2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 "Brzechwolandia"

 

 

  12.02.2019 uczniowie klas i i II wzieli udział w przedstawieniu "Brzechwolandia" wystawianym w Ostrowskim Centrum Kultury orzeźwiający Teatr Narodowy. Dzieciom w przystępny sposób zostały przybliżone utwory Jana Brzechwy. Przedstawienie uczy jak powinno się w życiu postępować pamiętając o dobrym wychowaniu.

 

 

 

 

 

 

Lekcja wf na lodowisku

 

 

  Niecodzienną lekcję wychowania fizycznego na lodowisku odbyły uczennice z klasy IIIc, IIId i VIIIb, doskonaląc swe umiejętności techniczne jazdy na łyżwach. Doskonaliły zarówno jazdę, przodem, tyłem., jak i przeplatankę przodem

  Mimo chłodu i zmęczenia, przez cały czas gościł uśmiech na twarzach dziewcząt. Jak widac- aktywny wypoczynek dodaje pozytywnej energii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miło nam poinformować,

 

iż dwoje naszych uczniów zakwalifikowało się do

 

finału Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

 

Już w tym tygodniu (16 luty) Magdalena Woźniak

 

z klasy 3a będzie zmagać się z częścią matematyczną,

 

natomiast 2 marca naszą Szkołę będzie reprezentował Franciszek Telega,

 

który przystąpi do zadań biologicznych.

 

Finały tych konkursów odbędą się w Poznaniu.

 

Pragniemy podkreślić, że ogromną wiedzą wykazali się także Adam Jasik z klasy 3a

 

(część matematyczna), Zuzanna Marciniak z klasy 3c(część geograficzna),

 

którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego, jednak niewiele brakło,

 

aby mogli dalej brać udział w rywalizacji.

 

Za Magdę i Franka trzymamy mocno kciuki

 

i życzymy im dalszych sukcesów. POWODZENIA :)

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z policjantem

 

 

  07.02.2019 klasy l i II odwiedzili policjanci, którzy zapoznali uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Dzieci dowiedziały się m.in. że posiadanie kasku i kamizelek odblaskowych zwiększa ich bezpieczeństwo na drodze, w jaki sposób należy przechodzić przez jezdnię czy pod jaki numer należy dzwonić w razie wypadku.

 

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka 6 lutego dzieci z klas pierwszych zaprosiły swoich dziadków na jasełka. Przed rozpoczęciem przedstawienia wychowawczynie klas odczytały krótkie wypowiedzi dzieci na temat swoich dziadków. W niektórych oczach pojawiły się łzy wzruszenia, ale było też sporo radości i uśmiechu. Dziękując dziadkom za ich cierpliwość, dobroć i miłość pierwszaki odśpiewały wspólnie piosenkę ,,Mówię wam”. Po zakończeniu przedstawienia odbyło się krótkie spotkanie przy kawie i słodkościach, któremu towarzyszyła prelekcja przedstawiciela ostrowskiej policji, zachęcająca naszych gości do zachowania szczególnej ostrożności w związku z wzrastającą falę oszustw, których ofiarami padają starsze osoby.

Turniej wiedzy "Bezpieczne ferie" rozstrzygnięty!

 

 

  Do turnieju wiedzy przystąpiło 20 uczniów klasy 1 i 2. Ich zadaniem było rozwiązanie testu i udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania zamknięte, ułożenie rozsypanki słownej oraz dopasowanie odpowiedzi do obrazka. Komisja konkursowa po sprawdzeniu testów wyłoniła cztery najlepiej napisane prace tj;

Karoliny Wachowiak kl. 1b, Michała Lubojańskiego kl. 1b, Marty Stasiak kl. 2b, Wiktora Paszka kl. 2a

  Zwycięzcy otrzymali drobne nagrody rzeczowe, a pozostali uczniowie dyplomy i słodkości.

Gratulujemy!!!

 

 

 

 

74. Rocznica Wyzwolenia Ostrowa Wielkopolskiego

 

 

  23 stycznia uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem wzięli udział w obchodach upamiętniających 74 rocznicę wyzwolenia Ostrowa Wielkopolskiego spod okupacji hitlerowskiej. Z tej okazji na ostrowskim rynku odbyły się uroczystości z udziałem delegacji samorządowych oraz pocztów sztandarowych, upamiętniając w ten sposób to jakże ważne dla mieszkańców Ostrowa Wlkp. wydarzenie, które przede wszystkim oddaje hołd i szacunek wszystkim bohaterom i ofiarom II wojny światowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZNE FERIE

 


  Ferie to czas beztroskich zabaw na śniegu, szaleństw na sankach i nartach czy akrobacji na lodowisku. Każdego roku jednak w skutek lekkomyślnych zabaw dochodzi do nieszczęśliwych wypadków. Nasze świetliki podczas zajęć poznały kilka zasad, żeby zimowe zabawy były bezpieczne. Dzięki zaangażowaniu i życzliwości starszych koleżanek z klasy 3a gim uczniowie poznali również zasady udzielania pierwszej pomocy. Każdy ze świetlików miał okazję przećwiczyć RKO, pozycje boczną bezpieczną oraz używanie temblaku.

 

 

 

 

,,Cicha Noc”

 

  8 stycznia uczniowie klas pierwszych zaprosili swoich rodziców na spotkanie noworoczne. Dzieci przedstawiły jasełka pt. ,,Cicha Noc” zakończone wspólnym kolędowanie. Śpiewaniu kolęd towarzyszył akompaniament grających na gitarach uczennic klasy ósmej. Po przedstawieniu wszyscy udali się na wspólne spotkanie przy słodkościach i kawie, które przygotowały panie z rady rodziców.

 

 

 

 

4a w Muzeum Historii Wody, Brudu i Higieny w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

  19 grudnia uczniowie klasy 4a uczestniczyli w super ciekawych zajęciach w Ostrowskim Centrum "Mydło i Powidło". W trakcie zajęć dowiedzieli się skąd wziął się ten specyfik, jak się je wykonuje i sami mogli spróbować swoich sił wykazując się pomysłowością i kreatywnością w tworzeniiu własnego mydełka. Oczekując na zastygnięcie swoich prac uczniowie z zainteresowaniem zapoznali się z historią wody, higieny i brudu. Wiele ciekawych informacji, eksponatów i anegdot związanych z tematyką warsztatów zaskoczyło czwartklasistów. Na koniec każdy uczeń otrzymał pięknie zapakowany upominek w postaci wykonanego przez siebie mydełka.

 

 

 

 

Wycieczka do Berlina

 

  13 grudnia uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w szkolnej wycieczce do Berlina. W mieście jest wiele muzeów i galerii, my zwiedzaliśmy Muzeum Historii Naturalnej, gdzie znajduje się największy na świecie szkielet brachiozaura, ekspozycja poświęcona ewolucji, wystawa o kosmosie czy układzie słonecznym. Poza tym odbyliśmy spacer po Berlinie z Postdamerplatz obok pomnika ofiar Holocaustu, szliśmy aleją Unter den Linden, czyli Pod Lipami, gdzie szpalery drzew zdobią chodniki i centralny deptak, a w grudniu, przybrane tysiącami światełek, nadają jej bajkowy, odświętny wygląd. Idąc nią od Bramy Brandenburskiej, mijamy Uniwersytet Humboldta, Nowy Odwach, barokowy arsenał, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO Wyspę Muzealną oraz katedrę. Szlak królewski kończy się na Alexanderplatz, którego perspektywę wieńczy górująca nad całym miastem wieża telewizyjna z obrotową kapsułą – najwyższy punkt widokowy w Niemczech. Jednak w okresie świątecznym odbywa się tam wiele tradycyjnych Jarmarków Bożonarodzeniowych, na których nie może zabraknąć straganów oferujących ozdoby świąteczne, lokalne specjały kulinarne, wyroby rękodzielnicze czy prezentacje szopek bożonarodzeniowych, mieliśmy więc okazję znaleźć się na jednym z nich. Po atrakcyjnym dniu zwiedzania miasta wróciliśmy bogatsi w nowe wrażenia.

 

 

 

 

Świąteczna pomoc dla zwierzaków

 

 

  Uczniowie klasy 7a słyną ze swego zamiłowania do zwierząt. Są właścicielami psów, kotów, królików, szynszyli. Święta Bożego Narodzenia stały się okazją, by pomóc bezpańskim psom z ostrowskiego schroniska.
  Decyzją uczniów część kwoty ustalonej na prezenty została przekazana na zakup produktu leczniczego weterynaryjnego przeznaczonego do zwalczania inwazji pasożytów wewnętrznych u psów. Dzięki zbiórce i pomocy pani Katarzyny Świtały możliwy był zakup 250 tabletek leku o nazwie Paratex.
  11 grudnia przedstawiciele klasy udali się do schroniska, by przekazać pupilom prezent. Korzystając z okazji, odwiedzili mieszkające w boksach psy.

 

 

 

 

Fotorelacja z Drzwi Otwartych

Chcemy sprawiać radość innym

 


  Wszyscy lubimy otrzymywać prezenty i z utęsknieniem co roku czekamy na św. Mikołaja. Drobne upominki, miłe słowa i gesty powodują, że uśmiech pojawia się na twarzach obdarowywanych osób. Uczniowie pierwszych i drugich klas również pragną wywołać wśród innych radość i sprawić, by cudowny czas świąt Bożego Narodzenia był pełen szczęścia. Wykonali kartki świąteczne z życzeniami, które wolontariusze podarują mieszkańcom Ostrowa, osobom chorym i samotnym, by płynące z serca ciepłe słowa były dowodem tego, że o nich pamiętamy oraz że są dla nas ważni.

 

 

 

 

Mikołajki w naszej szkole Dzisiaj w naszej szkole był szczególny dzień. Mikołajki. Uczniowie ubrali się na czerwono, większość miała mikołajkowe czapeczki. Już na pierwszy rzut oka było inaczej niż codziennie. W tym szczególnym dniu nie obyło się oczywiście bez czegoś słodkiego. Rada Rodziców postanowiła wszystkich obdarować czekoladą, za co bardzo mocno dziękujemy :). A teraz podsumujmy akcję Samorządu Uczniowskiego. Większość społeczności uczniowskiej miała na sobie kolor czerwony i wyglądaliście naprawdę wspaniale. Klasa, która miała najwięcej czerwonego i najwięcej czapeczek otrzyma od nas słodki podarunek.

GODZINA KODOWANIA

 


  Grudzień to okazja do promocji kodowania wśród najmłodszych uczniów. W dniach 5-11 grudnia odbyła się Godzina Kodowania – globalna akcja, której celem jest zachęcanie do rozpoczęcia przygody z programowaniem. W akcję zaangażowały się już dziesiątki milionów osób ze 180 krajów, a do udziału w niej zachęcał m.in. prezydent Barack Obama czy Bill Gates. Uczniowie z naszej świetlicy również włączyli się do akcji i z ochotą uczestniczyli w zajęciach z kodowania offline (z kartami pracy) jak również podczas zabawy z Code & Go Robot Mouse.

 

 

 

 

VI IGRZYSKA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim

 


  Uczniowie naszej szkoły w dniu 6 grudnia wzięli udział w konkursach zorganizowanych w ramach VI Igrzysk Wiedzy i Umiejętności przez III Liceum Ogólnokształcące. Kolejny raz okazało się, że nasza młodzież jest zdolna, kreatywna i potrafi odnosić sukcesy na wielu polach. Dowodem na to są trofea za zdobyte czołowe miejsca. W konkursie „Lingwista Powiatu Ostrowskiego” II miejsce zdobyła Zuzanna Marciniak z kl. 3c. Laureatami konkursu „Chemiczny robaczek” zostali Franciszek Telega z kl. 3b - I miejsce i Magdalena Woźniak z kl. 3a – II miejsce. W konkursie matematycznym „MatLoGim” II miejsce stało się udziałem Julii Mieloch z kl. 8b. W Zawodach Pływackich w stylu grzbietowym II miejsce zajęła Nadia Nowicka z kl. 3c. Zaś zaszczytny tytuł Omnibusa roku 2018 otrzymał również Franciszek Telega.
Wszystkim uczniom gratulujemy!

 

 

 

 ETAP REJONOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO

 

 

  W dniu 5 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu odbył się rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Naszą szkołę w konkursie reprezentował Franciszek Telega uczeń klasy 3 b, którego udział zakończył się ogromnym sukcesem. Do konkursu przystąpiło 91 uczestników z województwa wielkopolskiego, a do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 15 . Wśród nich jest nasz Franek. !!!!

  Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia 2 marca .

 

 

 

 

 

Dyktando ”W hołdzie dla Niepodległej”

 

 

  5 grudnia w naszej szkole zostało przeprowadzone rodzinne dyktando. Do rywalizacji stanęło dwudziestu uczestników – uczniowie i ich najbliżsi. Tekst dotyczył znanych faktów z historii Polski.
Uczestnicy musieli się zmierzyć z wieloma trudnymi wyrazami, jak: polskość, heroizm, przywódca, podżegać, otucha, obchody, charyzmatyczny, zwierzchnictwo.
  Najlepiej sobie poradziła Julia Kędzierska z klasy 3c, tuż za nią uplasowały się Karolina Kasprzak z 3b i Zuzanna Marciniak z klasy 3c. Świetną znajomością ortografii popisała się również mama Patrycji Kowalewskiej z klasy siódmej.
  Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki a także podziękowania. Tego dnia kolorem obowiązującym był biały i czerwony, co można było zobaczyć na dyplomach. Także wszystkie nagrody mieniły się tymi dwoma barwami. W czasie przerwy, w oczekiwaniu na wyniki, piszący mieli okazję na małe słodkie co nieco.
  Rodzinne dyktando było ostatnim „akcentem” niepodległościowych obchodów w naszej szkole.

 

 

 

 

 

Przedstawienie mikołajkowe

 


  5 grudnia uczniowie klas pierwszych wybrali się na przedstawienie mikołajkowe do OCK-u. Przepiękna scenografia i gra aktorska przeniosła młodych widzów w klimat zbliżających się świąt. Najważniejsze było jednak przesłanie, jakie płynęło ze sceny- dobroć i radość, które okażemy innym, zawsze do nas wrócą. Z dziećmi przywitał się św. Mikołaj, a śnieżynki poczęstowały widzów cukierkami. Wszystkim udzielił się świąteczny nastrój.

 

 

 

 

 

 Międzynarodowego Dzień Wolontariusza

 

 

  Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, pragniemy wszystkim Wolontariuszom podziękować za ich piękne dusze, wielkie serca i wspaniałą pracę, dzięki której na świecie robi się radośniej i cieplej mimo mrozu. Życzymy także, aby Wasze działania na rzecz drugiego człowieka spotkały się uznaniem i wsparciem na jakie zasługują. Jesteście Wyjątkowi :)
Na zdjęciu spotkanie SKW przy ciasteczkach i mandarynkach oraz wręczenie dyplomów uznania :)

 

 

 

 

"Świąteczne Kartki Dobroczynne"

 

 

  W ramach kampanii charytatywnej "Świąteczne Kartki Dobroczynne" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sursum Corda, wolontariusze naszej szkoły rozprowadzali kartki świąteczne. Dochód ze sprzedaży zostanie w całości przeznaczony na niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym, objętych pomocą programu "Na Ratunek". Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję i zakupili kartki ;)

 

 

 

 

 

Kopciuszek

 

4 grudnia uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w spektaklu ,,Kopciuszek” wystawianym na scenie kaliskiego teatru. Najmłodsze dzieci z naszej szkoły po raz pierwszy wybrały się na wycieczkę do teatru. Przedstawienie przeniosło nie tylko małych, ale również dorosłych widzów w magiczny świat baśni.

 

 

 

 

XIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

 

  Spieszymy poinformować, że w XIII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II zorganizowanym przez Szkolę Podstawową nr 9 naszą społeczność szkolną godnie reprezentowały uczennice klasy 4a Aleksandra Roszak oraz Dominika Szczepańska. Uczennice w etapie szkolnym zajęły czołowe lokaty. Gratulujemy wiedzy o naszym wielkim Rodaku.

 

 

 

 

 „100 lat Niepodległej”

 

 Nasi szkolni poeci nagrodzeni w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim „100 lat Niepodległej”.
W ostatnim czasie dwoje gimnazjalistów wzięło udział w konkursie na wiersz o tematyce patriotycznej.
  Konkurs został przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. Michał Grzybowski – uczeń klasy 3c zajął 3 miejsce, natomiast Kinga Sitarz – uczennica klasy 3d otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy im odwagi i wrażliwości!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem

 

 

  Przed nami kolejna akcja, w której mamy nadzieję, większość z Was weźmie udział. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski, czyli my wszyscy, chcemy przygotować świąteczne, żywnościowe paczki dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.

Nie wszyscy mamy jednakowe możliwości, a my mamy taką małą przyświecającą myśl, żeby chociaż w tych dniach wszystkim było miłej i przyjemniej.

  Wszystkie klasy o wzieły udział w przygotowaniu świątecznych ozdób w róźnej formie ( bombki, aniołki, kartki świąteczne...) od 5 do 10 sztuk. Wszystkie przez Was przygotowane prace zostały wystawione na kiermaszu podczas wywiadówek dla rodziców. Za pozyskane środki przygotujemy tuż przed świętami wspomniane już paczki. Wszystkim, którzy tak chętnie wzięli udział w naszym projekcie bardzo dziękujemy za dobre serce. Szczególne podziękowania kierujemy do klasy 1b, która włączyła się do tej akcji bardzo licznie. Tak trzymajcie.

 

 

 

 

 

Odwiedziny przedszkolaków

 

 

  W listopadzie gościliśmy dzieci z ostrowskich przedszkoli. Odwiedziło nas wiele grup przedszkolaków, którzy w przyszłym roku po raz pierwszy założą szkolny tornister. Dzieci zwiedzały szkolne sale, bibliotekę, świetlice, sale gimnastyczne, a także uczestniczyły w zajęciach. Z myślą o nich nauczyciele przygotowali warsztaty przyrodnicze i zajęcia sportowe. Na pierwszych z nich poznawali i obserwowali zjawiska, jakie zachodzą w naturze, a na zajęciach ruchowych pokonywali tory przeszkód i korzystali ze sprzętu sportowego. Mamy nadzieję, że zaproponowane zajęcia i pobyt u nas, rozwiał w przedszkolakach obawy przed nauką i z chęcią od września staną się uczniami naszej szkoły.

 

 

 

 

Spotkanie autorskie w Mediatece

 


  30 listopada uczniowie z klas pierwszych zostali zaproszeni do Mediateki na spotkanie autorskie z panią Dominiką Czerniak, ilustratorką książek dla dzieci. Podczas spotkania dzieci wysłuchały wierszy z książki pt. „Piwnice zagadki spod podłogi”, do której ilustracje wykonała p. Dominika. Ponadto uczniowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych. W swoich działaniach dzieci musiały m.in. wrócić wspomnieniami do wakacji, do ulubionych bohaterów, a wykonane prace zamknąć w słoiku, by podczas zimowych wieczorów wracać do nich, jak do smacznej konfitury. Zajęcia były bardzo twórcze, a uczniowie chętnie wykonywali zaproponowane zadania.

 

 

 

 

Andrzejki, Andrzejki...

 

 

  Listopad zawsze kojarzy się nam z Imprezą Andrzejkową. Samorząd Uczniowski, jak co roku przygotował konkursy, zabawy, w których wszyscy od klasy 4 sp do 3 gim mogli wziąć udział. A jak się bawiliśmy? Oczywiście: ŚWIETNIE !!! Sami zobaczcie (filmik - zakładka SAMORZĄD UCZNIOWSKI).

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA!!!

 

 

  Zwyczajowo już, każdy uczeń, który przyniósł pluszaka w tym dniu był zwoniony z pytania, niezapowiedzianej kartkówki i oceny niedostatecznej. Oprócz tego SU sprawdził"ile misiów mieściło się w każdej klasie" i nagrodzi klasę, gdzie tych misiów będzie najwięcej przypadało na ucznia.

Z pluszowych misiów nigdy się nie wyrasta, PAMIĘTAJCIE.

  Mały, duży, bury, kolorowy, z kokardką czy w kamizelcE. Każdy miał bądź ma własnego misia pluszowego. Jest to jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie! Miś pluszowy kojarzony jest z czasem dzieciństwa. Wiele razy był kumplem do zabawy, przyjacielem w podróży i tym któremu można wszystko powiedzieć.

  Pierwsze misie pluszowe powstały w Europie, następnie były też eksportowane do USA. Nazwa Teddy Bear, wzięła się od zdrobnienia imienia Teodora Roosevelta. Dzisiaj w każdym sklepie z zabawkami możemy natknąć się na pluszowe misiaki. Są one bohaterami powieści, bajek, filmów i piosenek tak jak m.in. Kubuś Puchatek, Coralgol, Paddington, Miś Uszatek, Yogi czy Gumisie.

  Nie można wyobrazić sobie świata bez uroczego, łagodnego misia.

 

 

 

 

Nasi uczniowie w konkursie II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim - w ramach Reymontowskiej Akademii Umysłu

 

  W dniu 27.11.2018 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach przeprowadzonych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Reymontowskiej Akademii Umysłu odnosząc znaczące sukcesy.
  W konkursie historycznym "100 lecie odzyskania niepodległości i udział ostrowian" I miejsce zajął Oskar Kokot- kl.3a, III miejsce Weronika Rybachuk - kl. 3a.
  W konkursie "Zjednoczone siły natury" I miejsce zajął Franciszek Telega - kl.3b,, II miejsce Magdalena Woźniak - kl. 3a, III miejsce Karolina Kasprzak - kl.3b
  W konkursie języka niemieckiego: I miejsce zajęła Weronika Drząkowska - kl. 3b
Gratulujemy.

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim zrealizowała projekt edukacyjny pt.„ Ekonomię w niepodległości doceniamy, więc swój hołd jej składamy”

 

 

  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim zrealizowała projekt edukacyjny pt.„ Ekonomię w niepodległości doceniamy, więc swój hołd jej składamy” Placówka znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów konkursu grantowego NBP „My Polacy- niepodlegli przedsiębiorczy”. Patronat nad projektem objęła Pani Beata Klimek, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
  Wydarzenie było związane z jubileuszem obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Przygotowana propozycja wydarzenia szkolnego, tygodnia dla niepodległości pt. „Ekonomię w niepodległości doceniamy, więc swój hołd jej składamy” zaowocowała zrealizowaniem pięciu konkursów: recytatorskiego, wokalnego, plastycznego, fotograficznego oraz konkursu wiedzy ekonomiczno- historycznej. Przedsięwzięcie zgromadziły ponad 250 uczestników z ostrowskich szkół.
  Każdy etap związany był z zagadnieniem patriotyzmu, miłości do ojczyzny i jej dorobku ekonomicznego, wiązał się także z lokalną społecznością, małą ojczyną, naszym miastem – Ostrowem Wielkopolskim. Gala podsumowująca projekt odbyła się w dniu 23.11.2018 w ostrowskiej Synagodze. Pani Ewa Matecka, Wiceprezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Pani Renata Sroka, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego wręczyły nagrody i wyróżnienia. Oprócz części artystycznej, w której wystąpili laureaci konkursów, organizatorzy przygotowali wystawę fotografii, przedstawiających dorobek ekonomiczny ostatnich 100 lat miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz prac artystycznych limitowanej serii banknotu stu złotowego przygotowanego przez uczestników konkursu plastycznego. Projekt edukacyjny dowiódł, jak wielkie umiejętności i talenty mają uczniowie ostrowskich szkół. Serdecznie gratulujemy !

 

 

 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski klas I-III

 


  21 listopada nasza szkoła była gospodarzem Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla najmłodszych uczniów. Zaproszenie do udziału w konkursie przyjęło 9 ostrowskich szkół, z których 25 recytatorów deklamowało wiersze o nasze ojczyźnie. Mali recytatorzy wybrali utwory, które opisywały piękno polskiej przyrody, szacunek do symboli narodowych, patriotyzm. Uczniowie nawiązali również w wybranych utworach do Święta Niepodległości i obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskanej wolności. Gratulujemy uczennicy klasy 1b, Antoninie Nowak, która znalazła się w gronie laureatów.

 

 

 

 

Siedem meczy - siedem zwycięstw

 


  Z kompletem zwycięstw zakończyli pierwsza rundę rozgrywek Ligi Wojewódzkiej w Piłce Ręcznej Chłopców uczniowie klasy sportowej 8 C naszej szkoły.
  W pokonanym polu zostawili kolejno zespoły z Wągrowca, MKS Poznań II, Konina, MKS Poznań I, Sparty Oborniki II, Leszna i Kościana.
  Wszystkie spotkania kończyły sie zdecydowanymi zwycięstwami naszej drużyny reprezentującej w tych rozgrywkach barwy KPR Ostrovia.
  W tabeli grupy B po pierwszej rundzie są jedynym zespołem bez porażki i zajmują pierwsze miejsce.
Już w środę 28.11 meczem w Wągrowcu, podopieczni Filipa Orleańskiego zainaugurują druga rundę rozgrywek.

 

 

 

 

Wycieczka do Pleszewa

 

  Dnia 15.11 oraz 16.11 uczniowie klas I i II pojechali na wycieczkę do Pleszewa, aby zgłębić tajniki pracy piekarza. Na miejscu wzięli udział w warsztatach gdzie mieli możliwość poznania specyfiki oraz narzędzi jakimi podczas swojej pracy posługuje się piekarz. Miłym zaskoczeniem dla uczniów była możliwość samodzielnego zrobienia bułki według własnego pomysłu.

 

 

 

 

Konkurs Różańcowy

 

  Konkurs różańcowy rozstrzygnięty! Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużą kreatywnością, ich nieszablonowe pomysły doboru materiałów, z których wykonano różańce sprawił jurorom niemały kłopot we wskazaniu laureatów. Po wnikliwej analizie wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła Julia Klamka - uczennica klasy 4a, drugie miejsce Marika Mazur - uczennica klasy 5a, trzecie miejsce zajął Kacper Frąszczak - uczeń klasy 4a. W związku z wysokim poziomem konkursowych prac postanowiono nagrodzić drobnymi upominkami wszystkich młodych twórców. Dziękujemy uczestnikom za tak duże zainteresowanie oraz za godne reprezentowanie swoich klas. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do uczniów najmłodszych klas, których zapał jest miodem na serce dla każdego wychowawcy :) Jednocześnie pragniemy zaprosić rodziców, babcie i dziadków, nauczycieli, uczniów oraz wszystkich koneserów sztuki na wystawę pokonkursową w dniu wywiadówek 29 listopada.

 

 

 

 

Szkolny Konkurs Recytatorski „ A to Polska właśnie…”

 


  W środę, 14 listopada uczniowie klas pierwszych i drugich w ramach konkursu recytatorskiego prezentowali utwory poetyckie opiewające piękno i dzieje naszej ojczyzny. Wybrane przez nich utwory nawiązywały do symboli narodowych, piękna przyrody oraz ważnych wydarzeń historycznych. Nasi uczniowie wykazali się wspaniałym opanowaniem tekstów, świetną dykcją i ciekawą interpretacją utworów. Rosną nam młode talenty. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. W konkursie międzyszkolnym szkołę będą reprezentować Antonina Nowak i Paweł Kuczyński.

 

 

 

SPEKTAKL EKOLOGICZNY DLA DZIECI

 


  14 listopada 2018 uczniowie klas pierwszych i drugich udali się do Ostrowskiego Centrum Kultury na widowisko teatralno-ekologiczne „Czarownica – Niska Emisja” . Spektakl poświęcony był ważnym problemom segregacji odpadów, niskiej emisji i palenia śmieci w domach. W trakcie 60 – minutowego przedstawienia widzowie z zaciekawieniem obserwowali losy głównych bohaterów, a także brali aktywny udział w wydarzeniach na scenie. Spektakl ekologiczny, na który zaprosiła uczniów ostrowskich podstawówek Prezydent Miasta Beata Klimek, w ciekawy sposób pokazał dzieciom, jak szanować swoje otoczenie.

 

 

 

 

 Wspólne śpiewanie hymnu

 

  9 listopada 2018 r. punktualnie o jednej godzinie wszyscy uczniowie naszej szkoły zaśpiewali 4 zwrotki naszego hymnu narodowego. Była to akcja zainicjowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

„Wolność kocham i rozumiem, Wolności oddać nie umiem”

 

 

  Pod takim hasłem 9 listopada br. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ten doniosły dzień z 1918 roku, w którym Polska rozpoczęła długi i burzliwy proces wychodzenia z mroków 123-letniej niewoli, przyniósł Polakom wolność. To ona stała się mottem uroczystości wykonanej przez uczniów klasy 8b. W pełnych ekspresji recytacjach oraz piosenkach przekazali oni cenę jaką nasz naród zapłacił za niezłomną wiarę w powrót Polski na mapę Europy. Setna rocznica skłoniła do refleksji nad poszanowaniem wolności i obowiązkiem jej pielęgnowania.

 

 

 

Obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

 

 

  11 listopada 2018 r. odbyły się główne uroczystości poświęcone 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem wzięli udział w uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny oraz Miasta. Dodatkowo o godz. 12:00 w całym kraju i w trakcie odprawianej mszy świętej w Konkatedrze Ostrowskiej został odśpiewany przez wszystkich zebranych Hymn Polski. Po skończonej mszy, delegacje miejskie wraz z pocztami sztandarowymi przeniosły się pod tablice upamiętniające ostrowskich działaczy niepodległościowych, następnie na zakończenie uroczystych obchodów, poświęcono nowe rondo w Ostrowie Wlkp. i nadano mu nazwę „11 listopada”.
  Tegoroczne obchody poświęcone 100 – leciu odzyskania niepodległości przez Polskę, miały wyjątkowy charakter, ze względu na zasięg oraz pokaz patriotycznych obchodów w całym kraju w postaci różnorakich uroczystości i imprez państwowych, przypominających nam kim jesteśmy i skąd pochodzimy, że „Polska od 100 lat jest niepodległa”.

 

 

 

 

 

 

FOTORELACJA Z RODZINNYCH POTYCZEK 2018Konkurs na najlepszy pompon (do kibicowania) Każda klasa wykonała cudne prace. Kolory, styl i materiał były dowolny. Ograniczały Was tylko wasze wyobrażenia. Mamy już wyniki konkursu. Szczegóły w zakładce SAMORZĄD UCZNIOWSKI. Wszystkie wybrane klasy otrzymają słodkie upominki oraz dyplomy, które będą wręczone podczas Rodzinnych Potyczek. Serdecznie gratulujemy!

Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego

 

Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu na cmentarzu znajdującym się obok naszej szkoły, który jest jednym z najstarszych w Polsce, zapalili znicze jako wyraz pamięci i troski młodego pokolenia o mogiły osób zasłużonych dla naszego miasta i regionu.

 

 

 

 

  1 listopada wypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu Polacy odwiedzają cmentarze, aby zapalić świeczki na grobach swoich bliskich, znajomych.

  Jest to także dzień wspomnień, który nazywany Zaduszkami, a dla katolików i wielu innych chrześcijan, to dzień modlitw za wszystkich wiernych zmarłych.

  Młodzież naszej szkoły postanowiła uczcić symbolicznym zniczem pamięć o naszym patronie Ewaryście Estkowskim.

 

 

 

 

Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika

 


  30 października uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na czytelnika biblioteki szkolnej. Przed pasowaniem dzieci zwiedziły bibliotekę oraz wysłuchały rad pani bibliotekarki dotyczących zasad wypożyczania książek, o które zobowiązali się dbać zgodnie ze złożoną obietnicą. Teraz pierwszaki mogą już samodzielnie wypożyczać książki.

 

 

 

 

Konkurs plastyczny  

 

28 października uczniowie klas drugich reprezentowali naszą szkołę na terenie parafii konkatedralnej w konkursie plastycznym: "160 rocznica objawień Matki Bożej w Lourdes". Wykonali oni piękne rysunki przedstawiające cudowne wydarzenia sprzed 160 lat. Marysia, Wiktor, Karol i Paweł z klasy 2a oraz Wiktoria z klasy 2b za swoje oryginalne interpretacje plastyczne otrzymali sympatyczne upominki. Młodym Artystom serdecznie gratulujemy :)

 

 

 

 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 


  Październik jest miesiącem, w którym od lat obchodzimy Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Uczniowie zostali zaproszeni do udziału w konkursach „Laurka dla Biblioteki”, „Sowa biblioteczna” i „Z książką mi do twarzy”. Dzieci z kl. pierwszych i drugich obdarowały bibliotekę pięknymi laurkami, a ich starsze koleżanki i koledzy wykonali różnymi technikami maskotki sowy, wykazując się pomysłowością i talentem. Pojawiły się także zdjęcia z książką w roli głównej. Komisja konkursowa podczas dokonywania wyboru najlepszych prac miała nie lada orzech do zgryzienia. Ostatecznie we wszystkich konkursach zostały przyznane I miejsca ex aequo.
  Czytelnikom odwiedzającym bibliotekę podczas przerw szczególnie spodobała się zabawa ze słownikami „Detektyw Słówko” polegająca na szybkim wyszukiwaniu różnych słów, by poznawać ich znaczenie oraz prawidłową pisownię. Kufer życzeń znów zapełnił się propozycjami tytułów książek, które chcielibyście ujrzeć na półkach. Pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani na czytelnika i od tego momentu mogą samodzielnie wypożyczać książki.

Ciąg dalszy tekstu i lista laureatów w zakładce BIBLIOTEKA - ZAPRASZAMY !!!

 

 

 

 

Zmagania konkursowe najmłodszych uczniów

 


  Uczennice z klas 1 i 2 Antosia Dudek, Antosia Nowak, Michalina Kostuś , Olga Lesiczka, Marysia Miśtak i Marta Stasiak reprezentowały naszą szkołę w XVI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym w SP 1. Zadaniem dziewczynek było zespołowe wykonanie prac plastycznych inspirowanych utworami Marii Konopnickiej, w których poetka opiewa piękno ojczystego kraju. Poza zdolnościami artystycznymi, które pokazały na arkuszach papieru, uczennice musiały poznać bliżej twórczość wspomnianej poetki oraz wykazać się umiejętnościami współpracy, z czego wywiązały się wspaniale. Wykonały piękne prace. Gratulujemy.

 

 

 

 

MEDIATEKA Przystanek kultury

 


  W ostatnich dniach uczniowie klas pierwszych i drugich wybrali się do placówki kultury, jaką z pewnością jest Mediateka. Każdy mógł znaleźć tutaj coś wyjątkowego dla siebie, napotykając po drodze na przystanki kultury z najróżniejszych dziedzin. Były nimi muzyka, literatura, kultura techniczna, kino, filmoteka czy fonoteka. Zwiedzając to wspaniałe miejsce, odwiedziliśmy między innymi Bajkotekę, która bawi i uczy. Idąc dalej dotarliśmy do Studia Komeda, gdzie mogliśmy spróbować swoich sił wokalnych i nagrać wspólnie piosenkę. Ostatnim punktem był Dział Robotyki. W tym miejscu mogliśmy porozmawiać o możliwościach techniki. Dzięki wizycie w Mediatece nie tylko poznaliśmy nowoczesne przekazy medialne, ale też nauczyliśmy się korzystać z różnorodnych narzędzi multimedialnych.

 

 

 

Akcji BohaterON

 

 

  W roku, w którym obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości naszej ojczyzny, pamiętając o tych, którzy walczyli o jej utrzymanie, uczniowie klasy 5a włączyli się w akcję BohaterON. To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Poprzez stronę internetową akcji uczniowie poznali historię powstańców, ich losy, emocje jakie wywoływał powstańczy zryw, odczucia podczas odnoszenia kolejnych zwycięstw oraz ogłaszania klęsk. Każdy uczeń mógł indywidualnie wybrać powstańca, któremu pragnął podziękować za trud walki. Słowa płynące z głębi serca już zostały wysłane i niedługo trafią do rąk adresatów.

 

 

 

 

,,Nad Ostrowem słońce świeci – mieszkańcy nie palą śmieci!”

 

 

  22 października 2018 r. uczniowie klas 1a i 1wb uczestniczyli w gali wręczenia nagród w konkursie ekologicznym ,,Nad Ostrowem słońce świeci – mieszkańcy nie palą śmieci!” zorganizowanym przez Miejski Zakład Oczyszczania pod patronatem Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Iwo Wolicki, Marcel Kubala, Stanisław Binek, Hania Ostojska oraz Antonina Nowak wykonali przestrzenne prace Eko – Smoka jako maszyny do segregacji odpadów, które zostały zaprezentowane na wystawie w Ostrowskim Centrum Kultury. Dzieci do konkursu przygotowały panie Ewa Skrzypniak i Barbara Jany.

 

 

 

 

56 Bieg Republiki Ostrowskiej

 

  W niedzielę 21 października br odbywał się 56 Bieg Republiki Ostrowskiej, w którym tradycyjnie już brali udział nasi uczniowie.
  Wśród 600 uczestników biegów młodzieżowych, naszą szkołę reprezentowała grupa ponad 40 dziewcząt i chłopców.

 Odnieslismy także sukcesy w poszczególnych grupach wiekowych. W kategorii chłopców rocznik 2008- Bartosz Bil- II m, w kategorii dziewcząt - rocznik 2003 - Klaudia Kupczyk - III m, rocznik 2004 - Nadia Błaszczyk II m, Julia Ułasik - III m.
  Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

 

 

 

 

Sukcesy naszych uczennica w Konkursie Krasomówczym

 


  20 października odbył się etap wojewódzki Konkursu Krasomówczego w Poznaniu. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice gimnazjum. Zuzanna Marciniak zajęła drugie miejsce, natomiast Magdalena Walczak - trzecie. By osiągnąć taki sukces, wcześniej musiały przejść przez etap szkolny i rejonowy – tam Zuzanna Marciniak triumfowała, Magda była tuż za nią.
  Gratulujemy gimnazjalistkom odwagi i umiejętności pięknego wysławiania się. Życzymy sukcesów szczególnie tym uczennicom, które będą reprezentowały naszą szkołę w Legnicy(etap ogólnopolski).

 

 

 

 

Wyślij kartkę - Święto Poczty i 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski

 

 

  18 października obchodzone jest w Polsce Dzień Poczty Polskiej (Dzień Listonosza). Listonosz to osoba znienawidzona przez psy, uwielbiania przez emerytów. Listonosz w swoje święto nie ma niestety wolnego, w dalszym ciągu jest niezastąpiony. Każdego dnia listonosz w Polsce dostarcza nawet 26 kilogramów przesyłek, więc jego praca jest równie wymagająca fizycznie, co psychicznie. W Stanach Zjednoczonych zaś 4 lutego obchodzony jest nieoficjalnie „Thank a Mailman Day”, czyli dzień, w którym ludzie okazują wdzięczność listonoszom.

  My (Samorząd Uczniowski), postanowiliśmy w tym roku uczcić to święto, ponieważ wydaje się nam, że pisanie listów i kartek pocztowych trochę zanika i przypomnieć, że korespondować można również w taki sposób. W związku z tym, że w tym roku przypada również 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę przyszło nam do głowy połączyć te dwa święta i wysłać "Kartkę za grosz" z wizerunkiem naszej szkoły sprzed lat.

 

  Każdy z Was może u nas nabyć kartkę, napisać ją do osoby, którą lubi, a my ją dostarczymy jutro, najdalej w poniedziałek, oczywiście korespondencja możliwa jest w obrębie szkoły. A więc czekajcie na listonosza... :)

 

 

 

  W tym roku, wzorem poprzedniego, obowiązuje losowany "szczęśliwy numer", który zwalnia ucznia z pytania i niezapowiedzianych kartkówek. Dodatkowo w tym roku mamy "Dzień KOLORU". Osoby, które mają w tym dniu ubranie w wylosowanym kolorze również są zwolnione z pytania i zwolnione z niezapowiedzianych kartkówek. Wylosowane numery i kolory w zakładce SAMORZĄD UCZNIOWSKI na stronie szkoły.

 

 

 

 

 

"Promieniowanie Ojcostwa" - hasło tegorocznego Dnia Papieskiego

 

  16 października 1978 roku, ks. kard. Karol Wojtyła, metropolita krakowski, został wybrany papieżem. Pontyfikat Jana Pawła II, który trwał 27 lat, zmienił zarówno oblicze świata, jak i Kościoła. Z okazji przypadającego w tym roku -szczególnym dla nas Polaków - 40-lecia wyboru naszego Rodaka na Stolicę Piotrową oraz XVIII Dnia Papieskiego młodzież naszej szkoły przygotowała wystawę, na której znalazły się prace uczniów klas starszych będące interpretacją słów "Promieniowanie Ojcostwa" - hasła tegorocznego Dnia Papieskiego. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wystawy serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 

 

 

   "Co w trawie piszczy"

 

  16.10.2018 uczniowie klasy 2a i 2b udali się do Ostrowskiego Centrum Kultury, aby obejrzeć musical "Co w trawie piszczy". Była to niesamowita lekcja pokazująca że chociaż wszyscy różnimy się od siebie, to wspólnymi siłami możemy pokonać wszelkie trudności i osiągnąć coś wielkiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym jednym
z najważniejszych
dni w roku szkolnym,
w dniu święta
Pracowników Edukacji Narodowej,
chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia,
cierpliwości,
wytrwałości,
sukcesów zawodowych
oraz
zadowolenia z uczniów!
Życzy
Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

KOLOROWE ŚNIADANIA U NAJMŁODSZYCH

 


  Od października ruszyła nasza szkolna akcja KOLOROWE ŚNIADANIA, której celem jest promowanie zdrowego odżywiania. W każdą środę dzieci przynoszą tylko zdrowe śniadanie oraz obowiązkowo owoc lub warzywo zgodnie z ustaloną kolorystyką - kolor czerwony, fioletowy, zielony, żółty oraz biały. Kolory będą się powtarzać w kolejnych tygodniach zgodnie z ustaleniami. Pierwsze KOLOROWE ŚNIADANIE miało miejsce 10 października i było … zdrowo oraz kolorowo!

 

 

 

 

Wycieczka do Poznania

 

 

  We wtorek 09 października grupa uczniów z naszej szkoły wybrała się na przedstawienie anglojęzyczne oraz warsztaty w Rogalowym Muzeum Poznania. Przedstawienie pt."Pygmalion" na podstawie powieści G.B.Shaw'a opowiada historię prostej dziewczyny, która w krótkim czasie zostaje nauczona posługiwać się pięknym językiem i zachowywać się jak dama. Sztuka jest momentami zabawna, jednak przede wszystkim zmusza do refleksji i podejmuje ważne, społeczne tematy. Możliwość kontaktu z językiem angielskim w takiej formie z całą pewnością jest wspaniałą okazją do sprawdzenia i polepszenia swoich umiejętności.
  Po przedstawieniu wzięliśmy udział w ciekawych i bardzo zabawnych warsztatach w Rogalowym Muzeum, podczas których dowiedzieliśmy się nie tylko jak się robi słynne rogale marcińskie, ale również uświadomiliśmy sobie jak powszechna jest gwara wielkopolska i jak dużo jej elementów używamy na co dzień, np.: brachol, bryle, fleja, graty, kalafa, rojber, szałaput i wiele, wiele innych...

 

 

 

 

Zwierzęta wystepujące w Parku Przygód Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

  Kamil Całka, uczen klasy 5b otrzymał wyróżnienie w Eko Konkursie Fotograficznym: „Zwierzęta wystepujące w Parku Przygód Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim”. Konkurs został zorganizowany przez CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, nagrody zostały wręczone 7 października podczas obchodów Święta Drzewa. Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

ŚWIĘTO DRZEWA

 

  W niedzielę w ramach ostrowskich obchodów Święta Drzewa uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew. Program wystartował już 15 lat temu, a od 2007 roku Ostrów bierze udział w kampanii „Miliard Drzew dla Planety” zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska. Tym razem w Parku 600- lecia uczniowie zasadzili lipy. Piękna październikowa aura sprzyjała zwiedzaniu stoisk o tematyce ekologicznej. Nadleśnictwo Antonin przekazało mieszkańcom Ostrowa około 3 tyś sadzonek drzew, W programie imprezy znalazły się gry i zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu przygotowane przez Szkołę Podstawową nr 5, stoisko Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, zbiórka karmy i wyposażenia dla międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim oraz zbiórka nakrętek dla ucznia jednej z ostrowskich szkół „Kuba potrzebuje Twojej pomocy - przynieś nakrętki w zamian za cebule tulipanów”.

 

 

 

 

 

Co się dzieje jesienią w lesie?

 


  W dniu 4.10.2018 roku uczniowie klasy III A, uczestniczyli w zajęciach terenowych w rezerwacie Wydymacz w Antoninie. Zajęcia przeprowadziła stażystka Nadleśnictwa Antonin. Bezpośredni kontakt z przyrodą pozwolił uczniom zaobserwować i poznać ciekawe zjawiska z życia lasu. Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z różnorodnością szaty roślinnej lasu, różnicą w budowie niektórych drzew- fakturą kory, kształtem liści, kolor, pokrojem drzew, szyszek, a także zależnościami ekologicznymi panującymi w ekosystemie lasu. Ponadto, uczniowie zostali zapoznani ze ścieżką kształcenia leśnika oraz w jakich miejscach i na jakich stanowiskach można podjąć pracę z takim zawodem. Po ciekawej lekcji czekało na nas ognisko, gdzie mogliśmy się ogrzać i zjeść pyszne kiełbaski. Miło spędziliśmy czas na nauce oraz zabawie, której sprzyjała piękna jesienna aura.

 

 

 

 

 WOLONTARIAT

 

 

  Zakończyliśmy "Kasztanową akcję" zorganizowaną przez Szkolny Klub Wolontariatu. W tym roku uczniowie naszej szkoły zebrali wyjątkowo dużo kasztanów i żołędzi dla zwierząt z obszaru Nadleśnictwa Pleszew. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w akcję, a szczególnie tym najmłodszym z klas pierwszych i drugich oraz ich rodzicom. Wyrazy wdzięczności należą się także wolontariuszom i sympatykom SKW za "kasztanowe" dyżury przed lekcjami oraz w czasie wyznaczonych przerw.

 

 

 

 

Dzień Chłopaka w SP2

 

 

  Geneza tego święta w Polsce jest niejasna. Pewne jest jednak, że zyskuje na popularności dzięki mediom, a szczególnie internetowi i portalom społecznościowym.

  Obecnie Dzień Chłopaka obchodzony jest w kilku krajach, ale w różnych terminach. Krajem, w którym święto to ma najdłuższą tradycję jest Japonia. Prawdopodobnie już w VI wieku n.e. zapoczątkowane zostały obchody tego święta. U nas w szkole dziewczyny także przygotowały drobne upominki. Samorząd Uczniowski zadbał, aby naszym miłym i sympatycznym kolegom było przyjemnie i żeby poczuli się w tym szczególnym dla nich dniu, zaopiekowani.

 

 

 

 

Ślubowanie Pierwszoklasistów 28 września odbyła się uroczystość Ślubowania Pierwszoklasistów na Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. W obecności zaproszonych gości, rodziców i nauczycieli najmłodsi uczniowie złożyli przed panią dyrektor przyrzeczenie, że sumiennie będą wypełniać szkolne obowiązki, szanować rówieśników i dorosłych, a wzorowym zachowaniem sprawią radość rodzicom i nauczycielom. Pasowania dokonała Pani Prezydent Beata Klimek. Uroczystości towarzyszyły wzruszenie rodziców, gratulacje oraz upominki, które uzupełnią szkolną wyprawkę. Uczniom życzymy sukcesów w nauce i wytrwałości w zgłębianiu wiedzy.

„Niezwykła przyroda w obiektywie”

 

  22 września na Rynku w Ostrowie odbyło się wręczenie nagród uczestnikom konkursu fotograficznego „Niezwykła przyroda w obiektywie”, zorganizowanego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. W kategorii wiekowej dla uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjalnych I miejsce zajęła nasza uczennica - Weronika Jurowicz z klasy 3a. W konkursie wzięło udział 25 uczniów naszej szkoły, wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki.

 

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W SP2

 


  Jak wyglądałyby zajęcia matematyki bez znajomości tabliczki mnożenia? Czy jej opanowanie ułatwia nam życie? Te i inne pytania 25 września zadali sobie uczniowie klasy 5a, włączając się tym samym w obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Podczas dwugodzinnych zajęć stanęli oni przed problemem rozwiązania łamigłówek matematycznych z tytułowym bohaterem w roli głównej. Uczniowie sprawdzili się ze znajomości mnożenia w zakresie 100 oraz szybkim wykonywaniu działań. Grupowa rywalizacja wyłoniła dziewięcioro ekspertów. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 

 

 

 

Wolontariat

 

 

  Z inicjatywy Julki, uczennicy klasy 3c oraz jej Rodziców społeczność naszej szkoły włączyła się bardzo aktywnie w zbiórkę zabawek dla podopiecznych Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie. Właśnie otrzymaliśmy podziękowanie za Waszą życzliwość i serca pełne dobroci. Brawa dla dzieci, młodzieży oraz rodziców, którzy inicjują i wspierają nasze akcje. Brawa dla Wolontariuszy, których pomoc w przeprowadzaniu akcji charytatywnych jak zawsze jest nie oceniona :) Jeszcze raz wielkie DZIĘKUJEMY!

 

 

 

 

Uroczysta msza polowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

 

 

  W sobotę 15.09.2018 r. uczniowie reprezentujący naszą szkołę ze sztandarem, wspólnie z opiekunem, wzięli udział w uroczystej mszy polowej zorganizowanej na Piaskach – Szczygliczce, z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysty charakter obchodów przygotowany przez Bractwo Kurkowe z Ostrowa Wiekopolskiego, wpisuje się w cykl narodowych uroczystości poświęconych 100-leciu odzyskania wolności przez Polaków 1918-2018.

 

 

 

 

 Wolontariat

 

 

  11 września 2018 roku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie wolontariuszy działających w naszym Szkolnym Klubie Wolontariatu. Wolontariusze po rozpoznaniu potrzeb środowiska lokalnego oraz potrzeb naszej szkolnej społeczności opracowali plan działań na bieżący rok szkolny. Naszą działalność w tym roku rozpoczynamy akcją zbiórki kasztanów i żołędzi, które zostaną przeznaczone na karmę dla dzikich zwierząt podczas zimy. Zachęcamy uczniów naszej szkoły do aktywnego włączenia się w akcję, która rusza już 17 września. Szczegóły w gablocie wolontariatu. Zapraszamy także wszystkich uczniów, którzy pragną zostać wolontariuszami i zasilić nasze szeregi :) Spotkamy się w poniedziałki i czwartki o godzinie 13.30 :)

 

 

 

 SPRZĄTANIE ŚWIATA

 

 

  „Akcja Sprzątania Świata 2018” już za nami! 14 września wszyscy miłośnicy przyrody w naszej szkole ochoczo ruszyli, by pomóc planecie. EDYCJA AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA PRZEBIEGAłA POD HASŁEM „Segregacja 2 x więcej, 2 x czyściej."
  Głównym przesłaniem akcji było: promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu, uświadomienie każdego z nas o naszym wpływie na środowisko i ilości wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności. Co roku dzięki zaangażowaniu ochotników zbiera się setki ton śmieci – niestety liczba ich nie maleje! Na miejsce zebranych wyrzucane są nowe! My jednak nie rezygnujemy - co roku pełni zapału ruszamy w teren!
  Zaopatrzeni w rękawiczki i worki segregowaliśmy znalezione śmieci. Jak widać, nie do wszystkich ludzi dotarł apel, aby dbać o swoje środowisko. Pewnie upłynie jeszcze wiele czasu, nim wszyscy zrozumieją,
jak ważnym jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego skutki w przyszłości.

 

 

 

 

Drodzy rodzice i uczniowie klas 3 GIM i 8 SP

 

 

  Informacje MEN dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum i absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej – rok szkolny 2019/2020

już dostępne na stronie: http://ko.poznan.pl/reforma/aktualnosci_reforma/2018/09/informacje-men-dla-absolwentow-dotychczasowego-gimnazjum-i-absolwentow-osmioletniej-szkoly-podstawowej-rok-szkolny-20192020/

 

 

 

 

 

 

Słuchaliśmy „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

 


  8 września reprezentanci naszej szkoły uczestniczyli w 7.edycji Narodowego Czytania. Zebrani w ostrowskiej synagodze w tym roku usłyszeli fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
  Uczniowie SP2 wysłuchali pierwszą część powieści pod tytułem „Szklane domy” w wykonaniu pani prezydent Beaty Klimek, Lidii Bogaczówny – aktorki Teatru im. Juliusza Słowackiego, pana Łukasza Mikołajczyka – senatora RP i księdza proboszcza Krzysztofa Nojmana. Dzięki pięknym interpretacjom poznali losy głównego bohatera - Cezarego Baryki i jego matki w Baku.
  Nasza młodzież miała możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciu, które popularyzuje czytelnictwo, a przede wszystkim uwrażliwia na piękno polskiej literatury.
  Organizatorzy wydarzenia mieli też specjalną, okolicznościową pieczęć z pamiątkowym stemplem, którą można było opieczętować egzemplarze "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego przyniesione przez uczestników akcji.

 

 

 

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

 

  1 września, a właściwie 3, bo wtedy właśnie rozpoczęliśmy... Żal, radość, obawy przed nowym... Cóż, szkoda nam minionych wakacji, szczególnie, że pogoda dopisywała w tym roku, a i dzisiaj nic nie wskazywało na to, że to już jesień i czas na rozpoczęcie szkoły. Miło nam jednak znowu stanąć twarzą w twarz z nowymi wyzwaniami... Długa droga przed nami, trudna i żmudna, ale wiemy, że dotrzemy do jej celu :).
  Życzmy uczniom, rodzicom, dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom obsługi takiego samego uśmiechu, jaki towarzyszył im dzisiaj :). Powodzenia.

 

 

 

 

Obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej

 

 

 

  1 września na stałe wpisał się do polskiego kalendarza. Atak hitlerowskich Niemiec na nasz kraj stał się zaczątkiem najkrwawszej w dziejach ludzkości wojny. Pamiętając o 55 milionach poległych na frontach Europy oraz kilkuset milionach rannych, uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej poświęconej ich pamięci. Poczet sztandarowy naszej szkoły oddał hołd ofiarom nazistów oraz sowietów, upamiętnionych pomnikiem na cmentarzu miejskim przy ulicy Bema. Podczas uroczystych przemówień władz miejskich po raz wtóry zabrzmiały słowa św. Jana Pawła II „Nigdy więcej wojny!”. Prośba o szerzenie pamięci o polskich bohaterach wśród młodzieży, wypowiedziana z ust kombatanta, żołnierza 60 Pułku Piechoty p. Henryka, silnie zapadła w pamięci zgromadzonych.