Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

01. 09. 2020 - Rozpoczęcie roku szkolnego

14. 10. 2020 - Dzień Edukacji Narodowej

11. 11. 2020 - Narodowe Święto Niepodległości

23.12.2020 - 31. 12. 2020 - Zimowa przerwa świąteczna

01.01. 2021 - Nowy Rok

06. 01. 2021 - Trzech Króli

15 - 28.02. 2021 - 0000. 2021- Ferie zimowe

00-00.00.2021 - Rekolekcje szkolne

01 - 06.04. 2021- 00.00. 2021 - Wiosenna przerwa

 

01.05. 2021 - Międzynarodowe Święto Pracy

03.05. 2021 - Święto Konstytucji 3 Maja

03.06.2021 - Boże Ciało

25.06. 2021 - Zakończenie roku szkolnego


 

 

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

 

  • 01.09.2020 - Zebranie informacyjne z rodzicami w formie zdalnej (TEAMS) - zapoznaniw z Procedurami obowązującymi w szkole od 1 września 2020 w czasie pandemii COVID - 19
  • 16, 17.09.2020 - zebranie informacyjne - zapoznanie z dokumentami szkoły: statut, zasady oceniania, Program Wychowawczo - Profilaktyczny, sprawy bieżące.
  • 26.11.2020 -  Zebranie śródokresowe - informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu uczniów, sprawy bieżące.
  • 04.02.2021 - Podsumowanie I okresu. Sprawy bieżące
  • 28.04.2021 - Zebranie śródokresowe – zachowanie, oceny cząstkowe, sprawy beżące ( w związku z tym, że 29.04.2021 jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych termin spotkania został przeniesiony na 28.04.2021)
  • 27.05.2021  - Oceny przedmiotowe, zachowania, sprawy bieżące.

 

Zebrania z rodzicami będą odbywać się w szkole lub zdalnie z wykorzystaniem TEAMS.

 

 

Dyżury nauczycieli dla rodziców:

 

  • 29.10.2020 - 16.30 - 18.00
  • 17.12.2020 - 16.00 - 17.00
  • 25.03.2021 - 16.30- 18.00

 

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

 

12.11.2020, 13.11.2020, 29.04.2021, 30.04.2021, 02.06.2021, 04.06.2021, 23.06.2021, 24.06.2021.