Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


  Uzupełnione terminy pojawią się w trakcie roku szkolnego :).

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

01. 09. 2020 - Rozpoczęcie roku szkolnego

14. 10. 2020 - Dzień Edukacji Narodowej

11. 11. 2020 - Narodowe Święto Niepodległości

23.12.2020 - 31. 12. 2020 - Zimowa przerwa świąteczna

01.01. 2021 - Nowy Rok

06. 01. 2021 - Trzech Króli

00.00. 2021 - 0000. 2021- Ferie zimowe

00-00.00.2021 - Rekolekcje szkolne

00.00. 2021- 00.00. 2021 - Wiosenna przerwa

00.00.2021 - Egzamin Ośmioklasisty

język polski

00.00.2021 - matematyka

00.00.2021 - język angielskie/język niemiecki

01.05. 2021 - Międzynarodowe Święto Pracy

03.05. 2021 - Święto Konstytucji 3 Maja

00.00.2021 - Boże Ciało

00.06. 2021 - Zakończenie roku szkolnego


 

 

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

 

  • 00.09.2020 - Zebranie informacyjne - zapoznaniw z dokumentami szkoły: statut, SSO,                   Program Wychowania, Program Profilaktyki
  • 00.11.2020 -  Zebranie śródokresowe - informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu uczniów
  • 00.01.2021 - Podsumowanie I okresu. Sprawy bieżące
  • 00.04.2021 - Zebranie śródokresowe – zachowanie, oceny cząstkowe
  • 06.2021  (po otrzymaniu wyników)- Zebranie informacyjne na temat wyników egzaminów ośmioklaistów

 

 

Dyżury nauczycieli dla rodziców:

 

  • 00.10.2020 - 16.30 - 18.00
  • 00.12.2020 - 16.00 - 17.00
  • 00.02.2021 - 16.30 - 18.00
  • 00.03.2021 - 16.30- 18.00
  • 00.04.2021 - 16.30 - 18.00

 

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

 

...