Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 - podamy już wkrótce


Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

00. 09. 2021 - Rozpoczęcie roku szkolnego

14. 10. 2021 - Dzień Edukacji Narodowej

11. 11. 2021 - Narodowe Święto Niepodległości

00.12.2020 - 00. 12. 2021 - Zimowa przerwa świąteczna

01.01. 2022 - Nowy Rok

06. 01. 2022 - Trzech Króli

00 - 00.00. 2022- Ferie zimowe

00-00.00.2022 - Rekolekcje szkolne

00 - 00.00. 2022 - Wiosenna przerwa

 

01.05. 2022 - Międzynarodowe Święto Pracy

03.05. 2022 - Święto Konstytucji 3 Maja

00.00.2022 - Boże Ciało

00.06. 2022 - Zakończenie roku szkolnego


 

 

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

 

  • 00.09.2021 - Zebranie informacyjne z rodzicami - zapoznanie z Procedurami obowązującymi w szkole od 1 września 2022
  • 00, 00.09.2021 - zebranie informacyjne - zapoznanie z dokumentami szkoły: statut, zasady oceniania, Program Wychowawczo - Profilaktyczny, sprawy bieżące.
  • 00.11.2021 -  Zebranie śródokresowe - informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu uczniów, sprawy bieżące.
  • 00.00.2022 - Podsumowanie I okresu. Sprawy bieżące
  • 00.04.2022 - Zebranie śródokresowe – zachowanie, oceny cząstkowe, sprawy beżące
  • 00.05.2022  - Oceny przedmiotowe, zachowania, sprawy bieżące.

 

Zebrania z rodzicami będą odbywać się w szkole lub zdalnie z wykorzystaniem TEAMS.

 

 

Dyżury nauczycieli dla rodziców:

 

  • 00.10.2021 - 16.30 - 18.00
  • 00.12.2021 - 16.00 - 17.00
  • 00.03.2022 - 16.30- 18.00

 

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

 

00.11.2021, 00.11.2021, 00.04.2022, 00.04.2022, 00.06.2022, 00.06.2022, 00.06.2022, 00.06.2022.