Kalendarz roku szkolnego 2021/2022


Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

01. 09. 2021 - Rozpoczęcie roku szkolnego

14. 10. 2021 - Dzień Edukacji Narodowej

11. 11. 2021 - Narodowe Święto Niepodległości

23.12.2020 - 31. 12. 2021 - Zimowa przerwa świąteczna

01.01. 2022 - Nowy Rok

06. 01. 2022 - Trzech Króli

17 - 30.01. 2022- Ferie zimowe

00-00.00.2022 - Rekolekcje szkolne

14 - 19.04. 2022 - Wiosenna przerwa

 

01.05. 2022 - Międzynarodowe Święto Pracy

03.05. 2022 - Święto Konstytucji 3 Maja

16.06.2022 - Boże Ciało

24.06. 2022 - Zakończenie roku szkolnego


 

 

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

 

 • 16.09.2021 - Zebranie informacyjne z rodzicami - Zebranie informacyjne z rodzicami
  uczniów – zapoznanie z dokumentami szkoły: statut, SSO, Program wychowawczo -profikaktyczny – SP, zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią covid-19
 • 25.11.2021 -  Zebranie śródokresowe - informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu uczniów
 • 03.02.2022 - Podsumowanie I okresu. Sprawy bieżące - procedury egzaminu ósmoklasisty
 • 28.04.2022 - Zebranie śródokresowe – informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu uczniów
 • 00.06.2022  - Komunikowanie wyników egzaminu ósmoklasisty

 

Zebrania z rodzicami będą odbywać się w szkole lub zdalnie z wykorzystaniem TEAMS.

 

 

Dyżury nauczycieli dla rodziców:

 

 • 28.10.2021 - 16.30 - 18.00
 • 16.12.2021 - 16.30 - 17.30
 • 31.03.2022 - 16.30- 18.00
 • 26.05.2022 - 16.30 -18.00

 

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

 

12.11.2021, 07.01.2022, 02.05.2022, 24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022, 17.06.2022,

23.06.2022