Kalendarz roku szkolnego 2021/2022


Kalendarz roku szkolnego 20222023

 

01. 09. 2022- Rozpoczęcie roku szkolnego

14. 10. 2022 - Dzień Edukacji Narodowej

11. 11. 2022 - Narodowe Święto Niepodległości

23.12.2022 - 31. 12. 2022 - Zimowa przerwa świąteczna

01.01. 2023 - Nowy Rok

06. 01. 2023 - Trzech Króli

30.01 - 12.02. 2023- Ferie zimowe

00-00.00.2023 - Rekolekcje szkolne

23 -25.05.2023 - Egzamin Ośmioklasisty

06 - 11.04. 2023 - Wiosenna przerwa

 

01.05. 2023 - Międzynarodowe Święto Pracy

03.05. 2023 - Święto Konstytucji 3 Maja

08.06.2023 - Boże Ciało

23.06. 2023 - Zakończenie roku szkolnego


 

 

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

 

 • 15.09.2022 - Zebranie informacyjne z rodzicami - Zebranie informacyjne z rodzicami
  uczniów – zapoznanie z dokumentami szkoły: statut, SSO, Program wychowawczo -profikaktyczny – SP, zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią covid-19
 • 24.11.2022 -  Zebranie śródokresowe - informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu uczniów
 • 26.01.2023 - Podsumowanie I okresu. Sprawy bieżące - procedury egzaminu ósmoklasisty
 • 27.04.2023 - Zebranie śródokresowe – informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu uczniów
 • 00.06.20223 - Komunikowanie wyników egzaminu ósmoklasisty

 

Zebrania z rodzicami będą odbywać się w szkole lub zdalnie z wykorzystaniem TEAMS.

 

 

Dyżury nauczycieli dla rodziców:

 

 • 20.10.2022 - 16.30 - 18.00
 • 15.12.2022 - 16.30 - 17.30
 • 23.02.2023 - 16.30 - 18.00
 • 30.03.2023 - 16.30 - 18.00
 • 25.05.2023- 16.30 - 18.00

 

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

 

31.10.2022, 10.11.2022, 02.05.2023, 09.06.2023, 22.06.2023, plus dni przeznaczone na egzamin ośmioklasisty