Droga do marzeń


Drodzy Absolwenci Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim!

    Zachęcamy Was do odwiedzenia  naszej zakładki „Droga do marzeń”. Znajdziecie tam informacje dotyczące losów Waszych kolegów i koleżanek. Miło będzie gdybyście i Wy zechcieli podzielić się z nami tym co teraz się u Was dzieje. Napiszcie jakie skończyliście szkoły, może założyliście już rodziny, gdzie pracujecie? Zdjęcia mile widziane - aktualne z oraz z czasów szkolnych (jeśli jest). Prosimy o pobranie z zakładki PLIKI DO POBRANIA (kiknij tutaj, żeby obrać zgodę) zgody na publikację wizerunku i informacji na Wasz temat. Zgodę należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły (wymagany własnoręczny podpis). Informacje oraz zdjęcie można przesłać pocztą elektroniczną na gim1kariera@gmail.com.

 

Martyna Psikus

  Gimnazjum nr 1 ukończyła w 2008 r., w klasie IIIh, której wychowawczynią była p. Hanna Szymczak. Swoją naukę kontynuowała w klasie turystycznej III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Następnie, idąc za głosem serca, rozpoczęła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, by po pięcioletniej nauce obronić na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską w zakresie nauk przyrodniczych (biologia ogólna). Została wyróżniona Nagrodą Dziekana za bardzo dobre wyniki w nauce oraz Nagrodą Dziekana za najwyższą średnią na roku. Równolegle ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. W roku 2017 obroniła dyplom z zakresu matematyki, nadający jej uprawnienia do nauczania tej dziedziny nauk. Jej marzenia o pracy pedagogicznej ziściły się, gdy w 2016 roku została korepetytorką biologii, a rok później nauczycielką naszej szkoły. W roku 2014 nawiązała współpracę z Południowowielkopolską Grupą Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, obecnie kontynuuje przygodę ornitologiczno-botaniczną w Wielkopolskim Towarzystwie Przyrodniczo-Krajoznawczym. Gdy tylko może ucieka na łono natury, by oddać się swojej pasji – fotografii …. przyrody (oczywiście! ;) ).

Szymon Nowak

   Gimnazjum nr 1 ukończył w 2003r w klasie, w której  wychowaczynią była p. Iwona Jędras. Po ukończeniu II LO studiował na wydziale aktorskim Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie podczas których w 2010 roku otrzymał wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Spełnia swoje marzenia pracując jako aktor. Można go zobaczyć w stołecznych teatrach, przede wszystkim w Teatrze Narodowym, Teatrze na Woli oraz w Teatrze IMKA. Grał w kilku filmach i kilku serialach telewizyjnych. Więcej o karierze naszego absowenta znajduje się na stronie internetowej: http://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1166607

Karolina Treska

  Karolina Treska Gimnazjum nr 1 ukończyła w 2006 roku. Wychowawczynią była p. Iwona Jędras. Następnie ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim W związku z tym, że Karolina to artystyczna dusza podjęła studia na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym w Kaliszu UAM w Poznaniu; kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych (jeszcze w trakcie - II rok II stopnia) . W 2011 ukończyła I i II stopień Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa Komedy - Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
  Karolina konsekwentnie podąża swoją drogą do marzeń, realizuje cele, które sobie wyznacza.
  Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową i rzeźbą. Bierze udział w różnych wydarzeniach związanych ze sztuką. Jest uczestniczką wystaw zbiorowych, plenerów, a także jednej wystawy indywidualnej pt. "Wszystko się kręci wokół baśni", która odbyła się w ramach wieczoru artystycznego "Szuflada" w styczniu 2014roku.
  Z pewnością jeszcze o niej usłyszymy, a może zobaczymy. Czekamy na kolejne wystawy!

Maja Gawłowska

 Maja Gawłowska Gimnazjum nr 1 ukończyła w 2013 roku, w klasie 3b. Wychowawcą była pani Marzena Pabiszczak. Obecnie Maja uczy się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. Jej wielką miłością jest muzyka, kocha śpiewać. Swoim głosem uświetniała wszystkie nasze uroczystości i imprezy szkolne. Zaczynała od programu „Od Przedszkola do Opola" już jako mała dziewczynka. W wieku 14 lat wygrała „Szansę na Sukces" piosenką „Jednym ruchem serca" zespołu Varius Manx. Rok później została zaproszona do odcinka wielkanocnego, gdzie śpiewała piosenkę Piotra Rubika.
To tylko kilka znaczących sukcesów Mai. Ma ich na swoim koncie znacznie więcej.
  Obecnie Maja to bardzo zajęta osoba. Po programie The voice of Poland (zajęła 3 miejsce) ma dużo propozycji artystycznych. Jeśli ma trochę wolnego czasu to uprawia strzelectwo sportowe. Kocha to co robi i jest szczęśliwa.
 Warto marzyć i podążać drogą do wyznaczonego celu. Sukces Mai dowodzi, że marzenia się spełniają!

Katarzyna Potasznik

  Gimnazjum nr 1 ukończyła w 2006 roku. Kolejnym etapem nauki było II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim. Na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ukończyła studia wyższe na kierunku Doradztwo zawodowe i personalne.
Kasia to bardzo energiczna i głodna wiedzy osoba. Już na uczelni została mentorką w projekcie Studenckiej Akademii Mentoringu UAM. W latach 2009-2012 działała jako aktywna członkini Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego.
Ma na swoim koncie wiele działań. Jest autorką tekstów kwartalnika „Doradca Zawodowy”, autorką ogólnopolskiego projektu poradnictwa zawodowego dla młodzieży ponadgimnazjalnej „Kierunek Przyszłość”.
Kasia pracuje w zarządzie redakcji gazety MERITUM. Jest Menadżerką firmy poradnictwokariery.pl, instruktorką ds. rozwoju i kształcenia kadry instruktorskiej ZHP. W związku ze swoim wykształceniem, realizuje się w działaniach dotyczących doradztwa – pomaga ludziom jako trenerka rozwoju wewnętrznego i coachingu.
Kasia swoimi działaniami pokazuje jak ważny jest własny rozwój i uświadamia młodym, że warto realizować swoje cele i żeby robić to co się lubi. Jest autorką strony www.kierunekspelnienia.pl.

Roksana Patrycja Pływaczyk

  Gimnazjum nr 1 ukończyła w 2008 roku. Uczęszczała do klasy 3a, której wychowawcą była pani Henryka Bochyńska.
Roksana to prawdziwy wulkan energii. Angażowała się w organizację wielu uroczystości i imprez szkolnych. Aktywnie w nich uczestniczyła.  Jej zainteresowania były bardzo szerokie, dlatego brała udział w zajęciach koła artystycznego, matematycznego, a także biologicznego.
Bardzo często zaglądała do biblioteki w poszukiwaniu ciekawej lektury.
 Koledzy i koleżanki z klasy mieli do niej duże zaufanie, ponieważ powierzali jej swoje klasowe składki. Roksana przez trzy lata nauki w gimnazjum była skarbnikiem klasowym.
Po ukończeniu w 2011 roku I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego, gdzie była prawą ręką dyrygentki szkolnego chóru oraz chórzystką, wybrała Politechnikę Wrocławską. Obecnie studiuje na kierunku Inżynieria Biomedyczna, specjalność Elektronika Medyczna na III roku. Swoją przyszłość wiąże z kierunkiem medycznym.
Marzeniem naszej absolwentki jest wyjazd i zamieszkanie w jednym z zimnych krajów, by podbijać zimnokrwistych ludzi.
Życzymy powodzenia!

Agata Mocydlarz

  Gimnazjum nr 1 ukończyła w 2008 uczęszczała do klasy 3a, gdzie wychowawcą była pani Henryka Bochyńska. Po ukończeniu klasy o profilu humanistycznym II LO im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim, podjęła studia administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją przyszłość wiąże z kierunkiem wykształcenia.

Paweł Nowak

  Gimnazjum nr 1 ukończył w 2005 roku. Wychowawcą była pani Danuta Wróbel (Biegańska). Kolejnym etapem nauki była Szkoła Policealna nr 1 w Poznaniu . W 2010 roku zakończył edukację z tytułem Technik – informatyk.
  Obecnie, jeżeli chodzi o zawodowe życie Pawła, to wziął sprawę w swoje ręce i postanowił wykorzystać zdobyte doświadczenie i wiedzę, prowadząc firmę instalatorsko-projektową. Wykonywany zawód – informatyk.

Ewa Nowak ( z domu Zadka)

 Gimnazjum ukończyła w 2005 r. a wychowawcą była pani Danuta Wróbel (Biegańska). Kolejnym etapem nauki były studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na kierunku Architektura krajobrazu. Ukończyła je w 2013 roku uzyskując tytuł magister inżynier architektury krajobrazu. Studia dały Ewie dobre przygotowanie do pracy którą teraz wykonuje. Od zawsze była wrażliwa na piękno przyrody. Teraz robi to, co lubi – projektuje ogrody.

Karolina Jaskulska

 W gimnazjum uczyła się w latach nauki 2000-2003, w klasie E, a wychowawcą była pani Małgorzata Grochowska. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku Prawo w 2012r. i zajmuje się spawami bankowymi
 W czasie nauki w gimnazjum jej pasją była muzyka i często uświetniała uroczystości szkolne grą na flecie. Pasja do muzyki pozostała, a pasjonuje ją jeszcze dobra kryminalna książka oraz dobre kino.

Szymon Grzegorczyk

 Po Gimnazjum nr 1 ukończył naukę w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim, w III LO, a następnie podjął studia w Instytucie Teologicznym w Koszalinie.
 Aktualnie jest duszpasterzem więziennym: w dwóch zakładach karnych w Stare Borne oraz w Opatówku k. Bobolic, - www.waskadroga.pl. Jest także Animatorem w fundacji Jesus Christ Security i pomocnikiem w zajęciach z profilaktyki ds. uzależnień, uczestnikiem programu ZASTOPUJ.PL – stop alkoholizmowi, stop przemocy, stop narkotykom – www.zastopuj.pl. Sporo tego.

Agnieszka Wenderska

 Gimnazjum nr 1 ukończyła w roku 2013, w klasie 3c. Wychowawcą była pani Hanna Szymczak. Obecnie uczy się w III Liceum Ogólnokształcącym w klasie o profilu biologiczno – chemicznym.
Jej największą pasją jest taniec, którym zajmuje się od 6 roku życia. Ostatnimi osiągnięciami Agnieszki w kategorii taniec współczesny solo są: II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Baletowej w Elblągu 2013r. oraz 8 miejsce na mistrzostwach świata Dance World Cup 2014 w Portugalii.
Otrzymała tytuł „Młody Talent 2013” w plebiscycie Ostrowianin Roku  :)

Nasiadek Paweł

 Gimnazjum ukończył w 2003 roku, wychowawcą klasy była p. Małgorzata Grochowska. W szkole pasjonował się podróżami, filmem, książkami i śpiewem.
Po gimnazjum podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Oblatów, a kolejny etap nauki już w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu oraz studia teologiczne na UAM w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 2012 roku. Wtedy też został wikariuszem w parafii Św. Michała Archanioła w Rajsku. Jest także katechetą w miejscowej szkole :).

Radosław Stolarek

  Gimnazjum nr 1 ukończył w 2002 roku będąc absolwentem pierwszego rocznika gimnazjalistów. Wychowawcą był pan Piotr Stasiak. Kolejnym etapem edukacji było II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta. Naukę kontynuował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale nauk geograficznych i geologicznych - kierunek: Turystyka i Rekreacja. W 2010 roku uzyskał tytuł magistra. Obecnie pracuje w firmie specjalizującej się w sprzedaży i obsłudze systemów monitoringu GPS. Jego wielką pasją jest piłka nożna, w związku z czym od wielu lat występuje w amatorskich klubach piłkarskich Południowej Wielkopolski.

Marta Brykowska

- 2006 - ukończenie gimnazjum
- 2006 - 2009 - III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
- 2009 - 2012 - studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, tytuł licencjata
- 2012 - rozpoczęcie i ukońćzenie studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
- 2013/2014 - studia na Escuela Superior de Diseño de La Rioja w Hiszpanii na kierunku projektowanie graficzne (w ramach programu Erasmus). Obecnie rozpoczęła studia podyplomowe USNHiD w Poznaniu.

Piotr Kryszczak

 Gimnazjum ukończył w 2008 roku i podjął naukę w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp.
 Obecnie studiuje zaocznie geodezję i kartografię na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (właśnie kończy 2 rok). W ciągu tygodnia pracuje jako geodeta w firmie geodezyjnej.

Dawid Binek

Rok ukończenia gimnazjum: 2010r.
Szkoła ponad gimnazjalna: to 1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego.
Był drużynowym 111 DHS im. pułk. Witolda Pileckiego, w latach 2008-2012, która działała przy szkole podczas jego nauki w gimnazjum.
Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego od czerwca 2013r.
Aktualnie drużynowy 100 Drużyny Wędrowniczej "Horyzont" i namiestnik wędrowniczy w Hufcu Ostrów Wlkp. (praca z kadrą instruktorską na poziomie powiatu)

Agnieszka Podhajska

  Gimnazjum ukończyła w 2011, a wychowawcą klasy była Katarzyna Chmielina (Michalska)
Jest instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, współtwórcą oraz redaktor naczelną gazety Hufca Ostrów Wielkopolski "Meritum", a także współpracuje z harcerską ogólnopolską telewizją internetową ZHP360.
Obecnie uczęszcza do II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Reymonta. Po ukończeniu tej szkoły ma plany związane z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Chciałby studiować filologię polską.
Życzymy powodzenia! Kto wie, może Agnieszka w przyszłości dołączy do kadry nauczycielskiej naszej szkoły?

Anita Potyrała

  Gimnazjum ukończyła w 2006 roku. Wychowawcą klasy była pani Renata Spodzieja, a w latach późniejszych Piotr Stasiak.
Po szkole ponadgimnazjalnej ukończyła 2- letnią Policealną Szkołę Kosmetyki Profesjonalnej ,,MaestRia" w Gdyni (technik usług kosmetycznych) oraz kontynuowała roczną naukę w Gdańskiej Szkole Kosmetyczno-Fryzjerskiej, kierunek wizaż i charakteryzacja sceniczna.
Od listopada 2013 mieszka w Manchesterze.

Maria Janiak

Rok ukończenia gimnazjum: 2004 r., wychowawca pani Jolanta Jankowiak Piętko. Edukacja po ukończeniu gimnazjum :
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wlkp.,
Edukacja policealna: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierunek - Farmacja z Oddziałem Analityki Medycznej
Wykonywany zawód: magister farmacji.
Marysia interesuję się zwiedzaniem ciekawych miejsc na świecie, sportem, psychologią.

Arkadiusz Głodek

  Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ukończył w 2011. Jego wychowawcą była mgr Katarzyna Michalska, z krótkim epizodem, kiedy wychowawcą klasy byłą mgr Małgorzata Grochowska. Jest uczniem Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu, w roku szkolnym 2014/2015 będzie realizował dyplom dotyczący etnicznych instrumentów ceramicznych w pracowni ceramicznej prowadzonej przez mgr Włodzimierza Ćwira. Jest uczestnikiem wystaw zbiorowych oraz krajowych i zagranicznych plenerów. Czas spędzony w szkole pozwolił mu rozwijać swoje zainteresowania i tak do teraz epizodycznie zajmuje się aktorstwem, a pierwsze kroki na scenicznych deskach stawiał w grupie teatralnej „ARMAGEDON” prowadzącej przez mgr Katarzynę Dudkiewicz. W szkolnym kole PCK, którego opiekunem była mgr Marzena Pabiszczak dowiedział się czym jest praca wolontariusza i tak jest członkiem Ostrowskiego Banku Czasu, wolontariuszem stowarzyszenia RE-ewolucja i chętnie angażuje się we współtworzenie festiwali o międzynarodowym zasięgu. To w tej szkole miał okazję wstąpić w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego i tak spełnia się w nim jako drużynowy 10 Gromady Zuchowej „Jagodowe Smerfy”, redaktor gazety harcerskiej „Meritum” i członek zespołu ds. promocji i informacji hufca.

Adam Kupaj

 Po nauce w Gimnazjum nr 1 (wych. M. Libera) uczęszczał do III LO w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie do PWSTTViT w Łodzi. Grał już w filmach, m.in.: "Na dobre i na złe oraz w sztukach w Teatrze Nowym w Łodzi. 2 czerwca 2014 roku wielu gimnazjalistów miało możliwośc  porozmawiać z Adamem, wypytać o jego losy i sukcesy w osobistej rozmowie, ponieważ Adam przyjął nasze zaproszenie i przybył do swojego – naszego Gimnazjum: https://www.facebook.com/gim1osw/photos/a.718029508219787.1073741897.593476400675099/718029594886445/?type=1&theater
Jest bardzo komunikatywnym, uśmiechniętym, pełnym poczucia humoru Absolwentem :).

Piotr Walczak

 Rok ukończenia gimnazjum: 2009. Szkoła ponadgimnazjalona: Technikum – ZST w Ostrowie Wielkopolskim. Inna aktywność: Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa – Komedy Trzcińskiego, absolwent I stopnia. Zawód: technik informatyk. Interesuję się szeroko pojętą muzyką rockową, komponowaniem utworów muzycznych, najważniejsza dla niego jest gra na instrumencie - gitara akustyczna / elektryczna. W 2012 roku założył wraz z przyjaciółmi rockowy zespół Black Moon, który posiada kilka osiągnięć na swoim koncie. Większość koncertów odbywa się w formie instrumentalnej (poszukiwanie odpowiedniego głosu wśród wokalistów). Od niedawna gra w zespole Prima Vista, którego również jest współzałożycielem. Link do strony: http://prima-vista.pl/

Konrad Grzelak

  Ukończył gimnazjum w 2010 r. Wychowawcą była p. Joanna Grell.
Kontynuował naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach w klasie o profilu zarzadzanie kryzysowego, a następnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu na kierunku Ratownictwo Medyczne.
Interesuje się ratownictwem. Od lipca 2010 jest członkiem w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim - w chwili obecnej na stanowisku dowódcy. Od 2006 roku członek Związku Harcerstwa Polskiego w Hufcu Ostrów Wielkopolski, obecnie Drużynowy 111 Drużyny Harcerzy Starszych im. płk. Witolda Pileckiego, członek Komisji Historycznej Hufca Ostrów Wlkp.
 Od 2010 roku Dowódca Grupy Rekonstrukcji Historycznej Salamandra Sekcja Ostrów Wielkopolski odtwarzającej sylwetki żołnierzy 60 pułku piechoty oraz 1 dywizjonu 25 pułku artylerii lekkiej konnej.

Aleksandra Derczyńska

Rok ukończenia gimnazjum nr 1 – 2010 –  wychowawca :): najcudowniejsza Pani Olga Janicka, szkoła ponadgimnazjalna - III Liceum Ogólnokształcące klasa matematyczno –informatyczna, dalsza nauka: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – kierunek Finanse i Rachunkowość – 2 rok. Pracuje w Firmie Leasingowej z grupy mBanku - mLeasing. Hobby, zainteresowania – Instruktorka ZHP – wcześniej drużynowa 4 Gromady Zuchowej – obecnie redaktorka wkładki zuchowej w gazecie Hufca Ostrów Wielkopolski „Meritum". 

Patryk Płomiński

 Od marca 2014 r. pracuje na stanowisku operator w firmie Delphi w Ostrowie Wielkopolskim. Od 2007 r. czyli już w latach gimnazjum był organizatorem amatorskich rozgrywek piłki nożnej. Od 2009r Ambasador Ogólnopolskich Rozgrywek Piłki Nożnej 6-cio osobowej PLAYARENA. Od 2011 r. Prezes Stowarzyszenia Ostrowskiej Ligi Piłki Nożnej Amatorskiej „OLPNA”, a od 2012 r. licencjonowany sędzia Badmintona – licencja P-podstawowy oraz L-liniowy. Od 2014 r. Członek Zarządu Ostrowskiego Towarzystwa Badmintona „LOTKA”.  W nadchodzących wyborach samorządowych 2014 kandydat do Rady Powiatu Ostrowskiego z Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Dery – Pozycja na liście 1! Okręg wyborczy nr 1. Gimnazjum numer 1 ukończył w 2008 roku, uczęszczając do klasy 3a gdzie wychowawcą była Pani Henryka Bochyńska. Wykształcenie średnie. Pasja i hobby: gra w piłkę nożną oraz badmintona, biegi  (kilkanaście startów na dystansie 10 km, 15 km oraz jeden półmaraton podczas Krosu Ostrzeszowskiego w 2014 r.). Organizacja Charytatywnych turniejów na rzecz Schroniska dla Zwierząt oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczulony na problemy mieszkańców Miasta i Powiatu Ostrowskiego. Staram się angażować we wszystkie akcje Charytatywne.

Martyna Jaśkowiak (Porankiewicz)

 W 2006r. ukończyłam gimnazjum. Wychowawcą klasy była Pani mgr. Anna Rogala. Dalszą edukację kontunuowałam w IV Liceum Ogólnokształcącym im Fryderyka Chopina. W 2011r. skończylam Medyczne Studium Zawodowe z tytułem Technik Ratownictwa Medycznego. Obecnie pracuję w Rossmanie. Razem z mężem wychowujemy 20 miesięczną córeczkę Maje. Jestem fanką samochodów marki BMW dlatego też, uczestniczę w licznych zlotach, które odbywają się na terenie całej Polski. Razem z mężem oraz Naszymi przyjaciółmi załóżyliśmy Ostrowską grupę fanów tej marki. Od kwietnia br. istnieje w Polsce nowa grupa BMW OSTRÓW WIELKOPOLSKI.

Grzegorz Nowak

  Jest jednym z pierwszych absolwentów Gimnazjum – rocznik 2002. W kl. I wychowawczynią była Pani Jolanta Przybyłek, w II i III klasie – wychowawca to Pani Maria Libera. Po gimnazjum podjął naukę w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim na kierunku technik drogownictwa. Grzegorz o sobie: "Mój wyuczony zawód okazał się dla mnie zbyt mało satysfakcjonujący. Najbardziej realizuję się w pracy z ludźmi, a utwierdziłem się w tym pracując w gastronomii, która ostatecznie stała się moją wielką pasją. Przygoda z barem i kelnerowaniem zaczęła się od Ostrowskiego lokalu „Bistro Bravo”. Po przeprowadzce do Poznania trafiłem do jednej z największych firm odzieżowych w Polsce - firmy LAVARD. Kariera w tej firmie zaczęła się od salonu sprzedaży, w którym spędziłem zaledwie miesiąc. Po tym czasie otrzymałem propozycję objęcia stanowiska Koordynatora Sprzedaży sklepów partnerskich na terenie Wielkopolski. Po czterech latach na powyższym stanowisku objąłem funkcję Regionalnego Kierownika Sprzedaży, zarządzając siecią czternastu sklepów firmowych (województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie). W 2014 roku otrzymałem propozycję od młodej, rozwijającej się firmy KUBENZ, gdzie objąłem stanowisko Managera ds. rozwoju marki. Obecnie współtworzę sieć sklepów, otwierając nowe placówki, szkoląc i nadzorując pracę personelu. Pod moją opieką jest cała Polska Zachodnia. Przez kilka lat współpracowałem z firmami zajmującymi się badaniem rynku i opinii publicznej takimi jak TNS OBOP, LMK i GFK Polonia. Moim podstawowym zajęciem było badanie jakości obsługi klienta (głównie banki i biura podróży) jak również przeprowadzanie sondaży przedwyborczych dla TVP.Poza dziedziną mody i krawiectwa, która jest powiązana z moim wykonywanym zawodem, największym zainteresowaniem jest wszystko to, co wiąże się z gastronomią. Te zainteresowania zaprowadziły mnie na Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie kilkukrotnie miałem okazję prowadzić zaplecze gastronomiczne na stoisku firmy Innovation Norway i Ambasady Królestwa Norwegii.
Dodatkowym zainteresowaniem jest fotografia i podróże.

Kamil Kempa

  Gimnazjum nr 1 ukończył w 2012 r., był wychowankiem w klasie pani Beaty Kopij. Obecnie kształci się w Zespole Szkół Usługowych na profilu – kucharz. Kamil odniósł sukces zdobywając II miejsce w konkursie kulinarnym „Mam pomysł na rybę”. W wolnych chwilach słucha muzyki bluesowej, której jest wielkim fanem. W przyszłości chciałby szkolić się u najlepszych kucharzy, takich jak: Kurt Scheller, Wojciech Modest Amaro i Robert Sowa, a zdobytą wiedzę wykorzystywać w życiu zawodowym. Życzymy powodzenia!

Robert Giecz

  Gimnazjum nr 1 ukończył w 2012 r. Wychowawcą klasy była pani Beata Kopij. Naukę kontynuuje w Zespole Szkół Usługowych, profil – kucharz. Oprócz zamiłowania do kulinariów Roberta interesuje także muzyka oraz poezja, szczególnie utwory Dantego i Goethego. W przyszłości chciałby zdobyć doświadczenie w gastronomii i otworzyć własną restaurację. Robert, czekamy na Twój lokal☺

Maria Agnieszka Kozan

Maria Agnieszka Kozan ukończyła Gimnazjum nr 1 w 2013 roku. Uczęszczała do klasy 3c, której wychowawczynią była mgr Hanna Szymczak. Obecnie kontynuuje naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w klasie 2a o profilu humanistycznym, a wychowawczynią jest mgr Elżbieta Kaźmierczak. Jej największą pasją jest muzyka, w szczególności gra na fortepianie i śpiew. W 2010 roku ukończyła Ist. Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w klasie fortepianu dr Roberta Adamczaka, obecnie jest uczennicą klasy Vśr. Występuje razem z chórem mieszanym „Con Forza” na licznych koncertach i festiwalach, zdobywając czołowe miejsca, np. w II Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkół Muzycznych I i II Stopnia w 2013r. w Warszawie. Marysia interesuje się fotografią, rysunkiem, podróżowaniem i poezją. W tej ostatniej dziedzinie, otrzymuje wysokie laury w konkursach poetyckich w Ostrowie i poza jego granicami, m.in. w edycjach Poetyckich Listopadów, I miejsce w Konkursie Poetyckim „Codzienność zapisana w wierszu” w ramach przeglądu młodzieżowej twórczości poetyckiej im. Wojciecha Bąka zorganizowanym w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim (17.12.2014r.), I miejsce w IV edycji Konkursu Poetyckiego im. Fryderyka Chopina zorganizowanym w IV Liceum im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim (7.04.2014r.), zajęcie miejsca w Złotej Dziesiątce w XIII Wojewódzkim Konkursie Literacko-Fotograficzno-Plastycznym dla młodzieży szkolnej zorganizowanego przez Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie (8.05.2014r.). Swoje prace poetyckie, które wygrały w wspomnianych konkursach były publikowane w książeczkach pokonkursowych. Inspiruje się otaczającym światem, ludźmi i muzyką. Prowadzi stronę internetową z przyjaciółmi z Niemiec, na której dzieli się twórczością fotograficzną (www.momendlos.de). W trakcie roku szkolnego uczęszcza na warsztaty rysunku, prowadzone w I Liceum. Podczas letnich wakacji bierze udział w warsztatach ikonograficznych. Jej życiowe motto to: „Muzyka jest jedynym językiem, który nie musi zostać przetłumaczony. Wszyscy go rozumieją, na całym świecie.”

Robert Bieganek

  Moja szkoła ponadgimnazjalna to TECHNIKUM nr 1 w Ostrowie Wlkp. - popularny ZAP. Studia planuję i będziet to Politechnika Wrocławska kierunek Automatyka i robotyka. Nigdzie nie pracuję bo przygotowuję się ważnego egzaminu - do matury :). W Zapie zostałem laureatem ogólnopolskiej olimpiady innowacji technicznej oraz finalistą konkursu na najlepsze młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2013. Gimnazjum ukończyłem w 2010 r. a wychowawcą była pani Hanna Cekan.

Paulina Jurek

   Gimnazjum ukończyłam w 2006, wychowawcą była pani mgr Renata Spodzieja. Szkoła ponadgimnazjalna  to I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego, profil humanistyczny. Dalsza nauka - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, ukończone w 2014 r. z tytułem magistra. Moje hobby: projektowanie i szycie ubrań oraz wyrabianie ozdób i biżuterii. Moje zainteresowania: książki fantastyczne, kryminalne, powieści; filmy przygodowe, fantastyczne, komedie;muzyka.
Zestawienie wyszło dość różnorodnie, zobaczymy gdzie mnie rzuci los :)

Piotr Lencki

  Rok ukończenia gimnazjum: 2008 - klasa B - wychowawcy: Katarzyna Michalska, Andrzej Musiał. Szkoła Ponadgimnazjalna: III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim, profil matematyczno-informatyczny. Dalsza nauka: Ukończone: Politechnika Poznańska – Transport Szynowy – studia inżynierskie – 1 stopień. Obecnie: Politechnika Poznańska – Transport Szynowy – studia magisterskie – 2 stopień.  Aktywności akademickie: Prelegent wykładu otwartego w Politechnice Poznańskiej pt. „Systemy samoczynnej zmiany rozstawu kół w pojazdach szynowych”. Publikacja naukowa w branżowym czasopiśmie. Członek Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego. Otrzymał stypendium naukowe. Uczestniczył w XV Studenckiej Sesji Naukowej Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu. Wykonywany zawód: Stażysta w dwóch przedsiębiorstwach produkujących tramwaje Solaris Bus & Coach S.A. oraz MODERTRANS POZNAŃ Sp. z o.o.. Hobby, pasje, zainteresowania: Piwowarstwo domowe, piłka nożna, nurkowanie w Morzu Adriatyckim.

Katarzyna Pałat

  Gimnazjum ukończyłam w 2009 roku. Wychowawcą była mgr Katarzyna Dudkiewicz. Szkoła ponadgimnazjalna to III LO w Ostrowie Wielkopolskim. Dalsza nauka: studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu kierunek Finanse i Rachunkowość specjalizacja: Rachunkowość i  Skarbowość. Praca na okres wakacji: udzielanie korepetycji w zakresie matematyki. Moją pasją są: podróże, filmy o tematyce psychologicznej i wojennej.