Nauczyciele


KADRA PEDAGOGICZNA

 

Renata Sroka - Dyrektor Szkoły, matematyka
Ewa Wiśniewska - Wicedyrektor, język polski, nauczyciel wspomagający, 

                            doradztwo zawodowe

Iwona Psikus - język polski, informatyka

Donata Pankowiak - język polski, nauczyciel wspomagający

Iwona Śmiechowska - język polski

Marta Grabska Górska - język angielski, technika

Sylwia Parzeńska - język angielski, język niemiecki, świetlica

Iza Matczak Duży - matematyka

Justyna Matyśkiewicz - matematyka

Ewa Dziendzielska - matematyka

Beata Kopij - geografia, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Danuta Janiak - przyroda, biologia, wdż, nauczyciel wspomagający

Piotr Stasiak - historia, WOS

Justyna Marciszewska - fizyka, edukacja wczesnoszkolna, informatyka

Milena Trzcielińska - nauczyciel wspomagający, świetlica

Barbara Jany - chemia, edukacja wczesnoszkolna

Romana Wojtczak - muzyka, chór

Violetta Stachurska - plastyka

Emilia Kaźmierczak - wychowanie fizyczne

Tomasz Szych - wychowanie fizyczne

Katarzyna Kolska - edukacja wczesnoszkolna

Anna Piec - edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki, świetlica

Małgorzata Ściana - nauczyciel wspomagający

Ewa Skrzypniak - edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Monika Zybała - edukacja wczesnoszkolna

Karolina Pawlińska - Babula - nauczyciel wspomagający

Hanna Russek - bibliotekarz

Marzena Gajna - pedagog

 

WYCHOWAWCY KLAS

 

klasa 1A – Barbara Jany

klasa 1B - Ewa Strzelczyk

klasa 2A - Anna Piec

klasa 2B - Katarzyna Kolska

klasa 3A - Justyna Marciszewska

klasa 3B - Monika Zybała

klasa 4A - Justyna Matyśkiewicz

klasa 4B - Iwona Śmiechowska

klasa 5A – Sylwia Parzeńska

klasa 5B - Danuta Janiak

klasa 7 – Marta Grabska Górska

klasa 8A- Iwona Psikus

klasa 8B - Beata Kopij