Nauczyciele


KADRA PEDAGOGICZNA

 

Renata Sroka - Dyrektor Szkoły, matematyka
Ewa Wiśniewska - Wicedyrektor, język polski, nauczyciel wspomagający, 

                            doradztwo zawodowe

Iwona Psikus - język polski, informatyka

Donata Pankowiak - język polski, nauczyciel wspomagający

Iwona Śmiechowska - język polski

Marta Grabska Górska - język angielski, technika

Elżbieta Gąsior - język angielski, świetlica

Iza Matczak Duży - matematyka

Katarzyna Zemska - matematyka

Beata Kopij - geografia, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Danuta Janiak - przyroda, biologia, wdż, nauczyciel wspomagający

Piotr Stasiak - historia, WOS

Justyna Marciszewska - fizyka, edukacja wczesnoszkolna, informatyka

Patrycja Jusiak - nauczyciel wspomagający, świetlica

Barbara Jany - chemia, edukacja wczesnoszkolna

Romana Wojtczak - muzyka, chór

Danuta Wróbel - plastyka, muzyka, chór

Aleksandra Dera - wychowanie fizyczne

Tomasz Szych - wychowanie fizyczne

Katarzyna Kolska - edukacja wczesnoszkolna

Anna Piec - edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki, świetlica

Ewa Skrzypniak - edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Monika Zybała - edukacja wczesnoszkolna

Karolina Pawlińska - Babula - nauczyciel wspomagający

Anna Kurek - edb

Lidia Pasiak - religia

Jolanta Zwierz - religia

Hanna Russek - bibliotekarz

Małgorzata Ściana - pedagog, nauczyciel wspomagający

Karolina Suchecka - psycholog

Elżbieta Frąszczak - logopeda

 

WYCHOWAWCY KLAS

 

klasa 1A - Justyna Marciszewska

klasa 1B - Monika Zybała

klasa 2A – Barbara Jany

klasa 2B - Ewa Skrzypniak

klasa 3A - Anna Piec

klasa 3B - Katarzyna Kolska

klasa 4A - Beata Kopij

klasa 4B - Danuta Wróbel

klasa 5A - Iwona Psikus

klasa 5B - Iwona Śmiechowska

klasa 6A – Elżbieta Gąsior

klasa 6B - Danuta Janiak

klasa 8A – Marta Grabska Górska