Nauczyciele


KADRA PEDAGOGICZNA

 

Renata Sroka - Dyrektor Szkoły, matematyka
Ewa Wiśniewska - Wicedyrektor, język polski, nauczyciel wspomagający, 

                            doradztwo zawodowe

Iwona Psikus - język polski, informatyka

Donata Pankowiak - język polski, świetlica

Marta Grabska Górska - język angielski, technika

Sylwia Parzeńska - język angielski, język niemiecki

Iza Matczak Duży - matematyka, informatyka

Beata Kopij - geografia, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Danuta Janiak - przyroda, biologia, wdż, nauczyciel wspomagający

Piotr Stasiak - historia, WOS, świetlica

Justyna Marciszewska - fizyka, edukacja wczesnoszkolna, informatyka

Barbara Jany - chemia, edukacja wczesnoszkolna

Danuta Wróbel - plastyka, muzyka, chór

Emilia Kaźmierczak - wychowanie fizyczne

Tomasz Szych - wychowanie fizyczne

Anna Piec - edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki

Małgorzata Ściana - nauczyciel wspomagający

Ewa Skrzypniak - edukacja wczesnoszkolna

Monika Zybała - edukacja wczesnoszkolna

Hanna Russek - bibliotekarz

Anita Szostak - pedagog

 

WYCHOWAWCY KLAS

 

klasa 1A –

klasa 1B -

klasa 2A - Anna Piec

klasa 2B - Katarzyna Kolska

klasa 3A - Justyna Marciszewska

klasa 3B - Monika Zybała

klasa 4A -

klasa 4B -

klasa 5A – Sylwia Parzeńska

klasa 5B - Danuta Janiak

klasa 7 – Marta Grabska Górska

klasa 8A- Iwona Psikus

klasa 8B - Beata Kopij