Szkoła z Klasą 2.0


   Na ostatniej debacie uczniowie naszej szkoły wypracowali wspólnie z opiekunami treść Szkolnego Kodeksu 2.0. Po zaakceptowaniu treści dokumentu przez nauczycieli i dyrekcję, jego treść obowiązuje już na terenie naszej  szkoły. Zawarte w nim punkty obowiązują całą społeczność szkolną.

 

 

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB kodeks-2

    16 grudnia 2013 roku w auli szkolnej odbyła się debata w ramach projektu Szkoła z Klasą 2.0. Udział wzięli przedstawiciele uczniów oraz szkolny koordynator i koordynatorzy przedmiotowi: pani Anna Lesiczka, pani Katarzyna Chmielina oraz pani Justyna Marciszewska a także pani pedagog Anita Szostak. Debatę poprowadziła pani Grażyna Gilarska-Okoń, wicedyrektor, która jest koordynatorem projektu.  Po krótkim wprowadzeniu i przypomnieniu celu debaty, podzielono uczestników na 7 zespołów i rozdano materiały.  Uczniowie pracowali w grupach. Każdy zespół miał za zadanie opracowanie punktu do  Kodeksu 2.0. Uczniowie dyskutowali również na temat problemów związanych z korzystaniem z TIK w naszej szkole. Następnie przedstawiciele wszystkich zespołów omówili swoje prace. Padały bardzo ciekawe propozycje. Na tej podstawie wypracowano wstępny zarys kodeksu szkolnego. Kodeks przedstawiony zostanie Radzie Pedagogicznej i po ostatecznym zatwierdzeniu zostanie ogłoszony i wprowadzony w życie.

 

Szkoła z Klasą

   Nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła z Klasą 2.0. Jest to ogólnopolska akcja prowadzona  przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz „Gazetę Wyborczą”. Szczegółowy opis można znaleźć po kliknięciu na logo.
 Jesteśmy już po spotkaniu otwierającym, które odbyło się 31 października 2013 roku  w składzie: dyrektor – Renata Sroka, koordynator/wicedyrektor  – Grażyna Gilarska-Okoń, nauczyciele – Anna Lesiczka, Justyna Marciszewska, Katarzyna Chmielina. Wyznaczyliśmy cele, ustaliliśmy plany działań.
  W tygodniu odbywają się debaty klasowe w trakcie których uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami poruszają tematykę wykorzystania Technologii Informacyjno komunikacyjnych w szkole. W trakcie spotkań powstają również klasowe Kodeksy 2.0  na podstawie których wypracowany będzie wspólny Kodeks 2.0 dla całej szkoły. Odbędzie się to na osobnej debacie szkolnej.