Ewaryst Estkowski - patron Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim


Życiorys

 

  Ewaryst Estkowski był synem właścicieli gospodarstwa rolnego. Ukończył seminarium nauczycielskie w Poznaniu. W latach 1839-1842 podjął pracę nauczyciela w Wojciechowie k. Jarocina skąd przeniesiono go do Mikstatu. 1844 roku przeprowadza się do Poznania, gdzie podjął pracę jako prywatny nauczyciel. Brał udział w wydarzeniach Wiosny Ludów w 1848, był współzałożycielem oraz członkiem komitetu redakcyjnego Towarzystwa Pedagogicznego Polskiego. Redagował i wydawał pisma pedagogiczne, m.in. "Elementarzyk", "Szkoła Polska", "Szkółka dla dzieci", "Szkółka dla młodzieży".

  W 1853 udał się w podróż do Niemiec i Francji, gdzie poznał Teofila Lenartowicza, Joachima Lelewela, Adama Mickiewicza i wielu innych działaczy polskich. W 1854 r. przeniósł się z Poznania do Ostrowa, gdzie pracował jako nauczyciel języka polskiego w szkole prywatnej. 1855 r. w celach zdrowotnych wyjechał do Ischl, a rok później do Soden, gdzie 15 sierpnia zmarł i został pochowany.

  Ewaryst Estkowski szczególną uwagę poświęcał nauczaniu elementarnemu, poruszał zagadnienie kształcenia nauczycieli, zagadnienie szkół niedzielnych, szkół realnych, zagadnienie oświaty pozaszkolnej. Nauczanie elementarne według niego ma: "... uszlachetniać uczucia, kształcić władze umysłowe, przyswajać uczniowi początki najważniejszych wiadomości...".

 

 

Publikacje o Ewaryście Estkowskim:

http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=18394

http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=20255&from=publication