Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów


Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów

     Szkoła usytuowana jest w budynku, który powstał w roku 1928, a w roku 1996 budynek szkoły wpisany został do rejestru zabytków województwa. W 2009 roku Gimnazjum nadano imię; Polskich Noblistów. Słów kilka o samej nagrodzie Nobla i sylwetkach naszych patronów.

Nagroda Nobla

 

    Nagroda Nobla jest przyznawana za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie nauki, literatury czy też zasług dla całej ludzkości jak i poszczególnych społeczeństw. Nagroda została ustanowiona zgodnie z ostatnią wolą Alfreda Nobla. Finansowy aspekt nagrody jest realizowany na bazie Fundacji Nobla. Została ona ustanowiona w 1986 roku. Pierwsze wręczenie nagród odbyło się w 1901 roku w Sztokholmie.

   

    Nagroda Nobla jest przyznawana  w dziedzinach takich jak fizyka, a także chemia. W tych kategoriach nagrodę przyznaje Szwedzka Królewska Akademia Nauk w Sztokholmie. W dziedzinie medycyny czy też fizjologii nagrodę przyznaje Instytut Karoliński w Sztokholmie. Kolejną dziedziną jest literatura. Za przyznanie nagrody w tej kategorii odpowiedzialna jest Szwedzka Akademia Literatury. Pokojową Nagrodę Nobla przyznaje natomiast komitet składający się z 5 osób wybierany przez norweski parlament, czyli Storting. Oprócz wymienionych wyżej nagród mamy również do czynienia z nagrodą imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Jest ona przyznawana począwszy od 1969 roku, a jej fundatorem jest Szwedzki Bank Centralny.

 

        Nagrody Nobla są wręczane corocznie 10 grudnia w rocznicę śmierci fundatora. Od początku, czyli od 1901 roku mieliśmy do czynienia jedynie z krótka przerwą w latach 1940-1942. Od 1902 roku formalnie nagrody przyznawane są przez aktualnego króla Szwecji. Jeżeli chodzi o sam proces selekcji kandydatów a następnie ich wyboru jest on bardzo długi a zarazem niezwykle rygorystyczne. Jest to jednym z powodów, dla którego Nagroda Nobla stała się najbardziej prestiżową nagrodą na świecie.

 

      Nagroda nie może być przyznawana pośmiertnie, a w jednej dziedzinie nie można przyznać nagrody więcej niż trzem osobom. Pierwsze Nagrody Nobla w 1901 roku wynosiły 150 tysięcy ówczesnych koron szwedzkich. Obecnie nagroda wynosi 10 milionów koron szwedzkich.