Kalendarz roku szkolnego 2023/2024


Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

04. 09. 2023- Rozpoczęcie roku szkolnego

14. 10. 2023 - Dzień Edukacji Narodowej

11. 11. 2023 - Narodowe Święto Niepodległości

23.12.2023 - 31. 12. 2023 - Zimowa przerwa świąteczna

01.01. 2024 - Nowy Rok

06. 01. 20240 - Trzech Króli

12.02 - 25.02. 2024- Ferie zimowe

00-00.00.2024 - Rekolekcje szkolne

00 - 00.05.2024 - Egzamin Ośmioklasisty

28.03 - 02.04. 20249 - Wiosenna przerwa

 

01.05. 2024 - Międzynarodowe Święto Pracy

03.05. 2024 - Święto Konstytucji 3 Maja

30.05.2024 - Boże Ciało

21.06. 2024 - Zakończenie roku szkolnego


 

 

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024:

 

  • 21.09.2023 - Zebranie informacyjne z rodzicami - Zebranie informacyjne z rodzicami
    uczniów – zapoznanie z dokumentami szkoły: statut, SSO, Program wychowawczo -profikaktyczny – SP, zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią covid-19
  • 30.11.2023 -  Zebranie śródokresowe - informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu uczniów
  • 25.01.2024 - Podsumowanie I okresu. Sprawy bieżące - procedury egzaminu ósmoklasisty
  • 25.04.2024 - Zebranie śródokresowe – informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu uczniów

 

 

Dyżury nauczycieli dla rodziców:

 

  • 26.10.2023 - 16.30 - 18.00
  • 29.02.2024 - 16.30 - 18.00
  • 21.03.2024 - 16.30 - 18.00
  • 23.05.2024- 16.30 - 18.00

 

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

 

02.11.2023, 03.11.2023, 22.12.2023, 29.04.2024, 30.04.2024, 02.05.2024, 31.05.2024, 20.06.2024