O szkole - to co jest i było w paru słowach.


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

  Szkoła usytuowana jest w budynku, który powstał w roku 1928, a w roku 1996 budynek szkoły wpisany został do rejestru zabytków województwa.

 

  Nasza szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, na którą składają się 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, centrum multimedialne, biblioteka, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe. W roku szkolnym 2005/2006 została oddana do użytku nowoczesna, pełno wymiarowa hala sportowa z trybunami na 350 osób. Szkolna stołówka oferuje naszym uczniom każdego dnia smaczny obiad. Szkoła zatrudniania dwóch pedagogów szkolnych, których pracę cechują zaangażowanie i skuteczność.

  Celem nadrzędnym Dyrekcji i Grona pedagogicznego jest stworzenie w naszej szkole dobrej i przyjaznej atmosfery oraz zapewnienie edukacji na poziomie umożliwiający swobodny wybór szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 poprzednio Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów,  to szkoła przyjazna i szkoła otwarta!

 

                                                                            Uczniowie

     Uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe miejsca w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Intensywnie realizują szkolne i miejskie projekty, wykazując się kreatywnością, solidnością i umiejętnością pracy w grupach. Angażują się również w prace na rzecz środowiska lokalnego, biorąc czynny udział w akcjach, mających na celu pomoc osobom potrzebującym. Nasi uczniowie współtworzą: Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze, zespół instrumentalny, chór, kółko teatralne, koło PCK, drużynę koszykarską, drużynę siatkarską, drużynę piłki ręcznej, gazetkę szkolną "Głos Jedynki", drużynę harcerską, oraz liczne koła przedmiotowe. W ramach działalności Samorządu Uczniowskiego współorganizują imprezy szkolne oraz czynnie włączają się w akcje społeczne.

 

                                                  Nauczyciele.

      Nasze Grono Pedagogiczne to kadra dobrze przygotowana do pełnienia zawodu nauczyciela. Jego celem, poza nauczaniem jest także ukształtowanie w uczniach postawy otwartości, moralności i wrażliwości. Do sukcesów naszych uczniów w licznych konkursach przyczynia się bez wątpienia duża ilość warsztatów i kół zainteresowań, oferowanych przez nauczycieli. Uczniom mającym problemy w nauce proponują oni także zajęcia wyrównawcze.

 

 

 

 

 

                                           Historia budynku


1928 - wybudowanie budynku szkoły. Pierwsze zajęcia.

1944 - w budynku mieści się szkoła powszechna dla dzieci niemieckich, potem niemiecki szpital wojskowy.
1945 - umieszczenie w budynku szpitala dla żołnierzy radzieckich. Po wyzwoleniu rozpoczęcie nauki w szkole.
1945 - 1946 - utworzenie nowej szkoły nr 7 (obecnie nr 3) i umieszczenie jej w budynku SP 2 przy ul. Wrocławskiej.
1947 - przeprowadzenie szkół nr 2 i 7 do własnych budynków. Zradiofonizowanie SP nr 2 jako pierwszej w Ostrowie.
1949 - powstanie przy szkole gabinetu lekarskiego.
1951 - z powodu epidemii przystosowanie szkoły na szpital.

1964 - oddanie do użytku sali gimnastycznej.
1978 - przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 3 do innego budynku. Zajęcie pomieszczeń na parterze przez Poradnię Wychowawczo-Zawodową oraz Przedszkole nr 12.
1988 - zwolnienie pomieszczeń w suterenie przez lokatorów.
1989 - prace remontowe: pomieszczenia w suterenie przerobione na szatnie, powstanie pracowni do nauki techniki.
1990 - opuszczenie pomieszczeń przez Przedszkole nr 12.
1992 - likwidacja kotłowni szkolnej. Przyłączenie szkoły do ciepłociągu. Generalny remont dachu.
1993 - remont sanitariatów uczniowskich.
1994 - wymiana stropu nad I piętrem. Wymiana instalacji elektrycznej na I i II piętrze.
1995 - remont i adaptacja pomieszczeń zwolnionych przez Poradnię Wychowawczo-Zawodową.
1996 - osuszenie i odgrzybienie ścian piwnic szkoły.
1996 - 1997 - remont i modernizacja stołówki z zapleczem.

1998 - dokończenie wymiany instalacji elektrycznej.
1999 - wymiana okien na parterze, I i II piętrze oraz remont sali gimnastycznej i zaplecza gimnastycznego, zamontowano szatni w suterenie i na II piętrze.
1999 - utworzenie Gimnazjum nr 1
2001 - przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 2 do innego budynku, wykonanie robót remontowych bloku żywieniowego oraz robót elewacyjno-remontowych budynku

2002 - wyremontowanie dachu głównie poprzez wymianę dachówki
2003 - wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej – z drewnianej na PCV
2004 - wymiana posadzek w salach lekcyjnych
2005 - zakończono największą inwestycję gimnazjum - budowę hali sportowej
2009 - nadanie Gimnazjum nr 1 imienia Polskich Noblistów

2013 - nowa elewacja szkoły

2013 - nowa inwestycja - budowa boiska lekkoatletycznego

2014 - wymiana dachu

2017 - utworzenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego, wygaszanie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów

 

 

Hymn Szkoły


Tekst: Aldona Bierła, Olga Janicka
Muzyka : Andrzej Henryk Bączyk


Refren:
Gdy głowa pełna marzeń, wszystko może się wydarzyć.
Dobro, piękno i prawda w nauce rozbłysną jak gwiazda.
Bo wszystko może się zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń - x2

1 zwrotka
Każdy z nas pragnie zmienić świat,
Po marzenia sięgać nowe,
Z noblistami iść jak chwat,
Wizje tworzyć kolorowe.
Refren:
Bo, gdy głowa pełna marzeń, wszystko może się wydarzyć.
Dobro, piękno i prawda w nauce rozbłysną jak gwiazda.
Bo wszystko może się zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń - x2

 

2 zwrotka
W przyjaznej naszej szkole,
Wiedzy zdobędziesz Wiele,
Dzieło polskich noblistów
Pomoże osiągnąć cele.
Refren:
Bo, gdy głowa pełna marzeń, wszystko może się wydarzyć.
Dobro, piękno i prawda w nauce rozbłysną jak gwiazda.
Bo wszystko może się zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń - x2