Pedagog


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Instytucje wspierające proces wychowania oraz udzielające wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i rodziców

 

 

 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; ul. Królowej Jadwigi 1 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 736 51 39

 

Oferta pomocy dla rodziców na terenie poradni:

Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne świadczone w ramach cotygodniowych dyżurów – poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów).

 

Terapia rodzin (I. Ambroży)

Porady dla rodziców dotyczące planowania kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci.


Zapewnienie bezpłatnych konsultacji i porad psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz zawodowych. Odwiedzający placówkę rodzice i nauczyciele uzyskają wsparcie w sprawach trudności wychowawczych, edukacyjnych oraz emocjonalnych dzieci.

 


2. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień; ul. Szkolna 24 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 735 21 63


Poradnia leczenia uzależnień,
Poradnia Terapii Uzależnień dla Młodzieży.

 


3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; Al. Słowackiego 1 c w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 735 51 52

 

Wspieranie rodziny z zakresu pomocy społecznej, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej.

 


4. Komenda Powiatowa Policji; ul. Odolanowska 19 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 595 23 01 Zespół do spraw nieletnich

 


5. Zakład Kompleksowa Terapia - Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży; ul. Okólna 11 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 593 08 98

 


6. Poradnia Zdrowia Psychicznego; ul. Staroprzygodzka 48 w Ostrowie wielkopolskim, tel. 781 001 000

 


7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Limanowskiego 17 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 592 11 22
Dział świadczeń rodzinnych,
Dział usług opiekuńczych,
Dział wsparcia rodziny - udzielanie pomocy specjalistycznej i praca z rodziną w kryzysie.

 


8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim; ul. Rynek 36, tel. 62 736 28 46
Pomoc społeczna,
Świadczenia rodzinne,
Fundusz alimentacyjny.

 

 

9. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dzieci Niczyje: 116-111 (czynny codziennie w godz. 12.00-20.00)


Dyżurują przy nim konsultanci (psycholodzy, pedagodzy) z którymi można się podzielić swoimi trudnościami, otrzymać wsparcie i porady, które pomogą radzić sobie w trudnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB poradnia-psychologiczna-ostrow-wielkopolski

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

 

 

  W dniu 2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. W trakcie całego miesiąca uczniowie z klas IV-VII wykonywali prace, gdzie przedstawili swoje wizje reagowania na przemoc oraz tworzyli klasowe zasady przeciwdziałania przemocy.

  Na co dzień, w rodzinie, w pracy, powinno się unikać wszelkiej przemocy fizycznej i psychicznej. Gdy doświadczasz przemocy w rodzinie, nie możesz tego ukrywać. To nieprawda, że przemoc skończy się sama. Przemoc jest nie tylko wtedy gdy są widoczne ślady pobicia. Nie trzeba mieć siniaków, ani złamanych kości by być ofiarą przemocy. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie, a czasami nawet bardziej. Masz prawo do życia z poczuciem bezpieczeństwa. Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy jest Twoim dniem, ale również każdy następny powinien być tak samo dla Ciebie radosny i bezpieczny.

  Dzień ten jest okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Patronem dnia i działania bez przemocy jest Mahatma Gandhi, przywódca indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pionier filozofii działania bez przemocy, którego idee przyczyniły się do powstania „Dnia bez przemocy”.

 

GDZIE SZUKAC POMOCY?
Skorzystaj z pomocy psychologicznej i prawnej
– Dziecięcy telefon zaufania przy Rzeczniku Praw Dziecka – 800 12 12 12
– Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 800 120 002

 

 

 

Spotkanie dla rodziców

 

 

  W naszej szkole 26.10.2023r. dla rodziców wszystkich uczniów odbyły się zajęcia profilaktyczne z pracownikiem Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na temat sposobów konstruktywnego komunikowania się z dzieckiem. Rodzice podczas zajęć zdobyli również wiedzę na temat technik komunikacji oraz zostało przedstawione jak mówić, żeby być słuchanym i słyszanym, a jak słuchać, żeby nasze dzieci chciały do nas mówić.