Pedagog


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

  Jak co roku konkurs "Bezpieczne Ferie" cieszył się dużym zainteresowaniem. Jury miało trudny orzech do zgryzienia.
I miejsce Alan Łapiński
II miejsce Kuba Pawlak
III miejsce Justyna Ostenda
Wyróżnienie Dawid Zyzak

 

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie za rok!

 

 

 

Bezpieczne ferie

 

 

  Wszyscy się cieszymy na nadchodzące ferie, bo jest to czas wolny od zajęć szkolnych, czas swobody i radości. Jednak nie możemy zapominać o naszym bezpieczeństwie. Dlatego też przypominamy ważne zasady.

 

Życzymy Wam Drodzy Uczniowie, abyście zdrowo i bezpiecznie spędzili te ferie zimowe.

 

BEZPIECZNE FERIE – ZASADY, O KTÓRYCH ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ!
1. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!
2. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych.
3. Do swoich zabaw na śniegu, takich jak: zjazdy na sankach, nartach – wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od ulic, skrzyżowań i innych ciągów komunikacyjnych.
4. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!
5. Bawiąc się na powietrzu, dostosuj ubiór do warunków pogodowych, tak aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu.
6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.
7. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!
8. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym.
9. Unikaj zabaw oraz przebywania w miejscach, nad którymi zwisają sople lodu.
10. Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami.
11. Nie rzucaj w inne osoby śnieżkami z ubitego śnieg, z kawałkami lodu lub śnieżkami z twardymi przedmiotami w środku.
12. Nigdy nie doczepiaj sanek do samochodu i innych pojazdów.
13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.
14. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!
15. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!

 

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

 

 

  W naszej szkole 6 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu.
Obecnie dzieci od najmłodszych lat wychowywane są w środowisku online. Internet umożliwia każdemu zdobywanie wiedzy i dostęp do nieograniczonych zasobów informacji, pomaga rozwijać wyobraźnię, pasję i znaleźć odpowiedzi na nawet najtrudniejsze pytania. Jednak to, co jest olbrzymią szansą, może stać się zagrożeniem. Dlatego, tak ważne jest, aby jak najwcześniej zacząć rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci i wspierać cyfrową podróż dziecka na każdym etapie jego rozwoju. Rozmawiajmy, ostrzegajmy i propagujmy zasady cyberhigieny już od pierwszych kroków naszych pociech w cyfrowym świecie.

 

 

 

 

Zajęcia profilaktyczne antynikotynowe Wśród uczniów naszej szkoły prowadzone są zajęcia profilaktyczne antynikotynowe, których celem jest uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem, uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, a także kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez SANEPID

 

 

  Uczniowie klasy VII a wzięli udział w zajęciach profilaktycznych Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra tytoń. prowadzonych przez Państwową Stację Sanitarną w Ostrowie Wielkopolskim.
  Podczas zajęć uczniowie poznali wiedzę w zakresie szkodliwego wpływu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów na organizm palacza i osób z jego otoczenia, a także zachowań asertywnych. Wiedza była oceniana przed i po szkoleniu za pomocą ankiety.

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Toletancji

 

 

  W listopadzie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.
W dzisiejszych czasach, kiedy coraz częściej mamy do czynienia z przejawami nietolerancji i dyskryminacji, szczególnie ważne jest, aby przypominać sobie o znaczeniu tolerancji. Każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na to, kim jest.

 

 

 

W listopadzie uczniowie naszej szkoły obchodzili Dzień Życzliwości. Podczas zajęć przypominali sobie co to jest życzliwości, w jaki sposób należy ją sobie okazywać. Na zakończenie obchodów Dnia Życzliwości na parterze szkoły powstało drzewo życzliwości.

Emocje

 

 

  Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej brali udział w zajęciach na temat emocji.
Emocją nazywany jest subiektywny stan psychiczny, który jest związany ze świadomą bądź nie oceną sytuacji. Emocje działają natychmiastowo, co następnie prowadzi do konkretnego działania, a one skutkują pojawieniem się pewnych zmian somatycznych (np. uczucie gorąca przy złości), ekspresji mimicznych, pantomimicznych (np. uśmiech przy radości) oraz pewnych zachowań (np. płacz przy smutku).

 

 

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy

 

 

 

  Nasz szkoła w miesiącu listopadzie brała udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy.
  Ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, że wszystkie formy przemocy w szkole, w tym znęcanie się za pomocą technik cyfrowych, stanowią naruszenie praw dzieci i młodzieży do edukacji, zdrowia oraz poczucia bezpieczeństwa.


  Celem akcji jest podniesienie świadomości społecznej problemu, który narasta w skali całego świata, stworzenie możliwości dzielenia się doświadczeniami, a także motywowanie do podejmowania walki z tym groźnym zjawiskiem, uniemożliwiającym wielu młodym ludziom pełne uczestnictwo w edukacji i prawidłowy rozwój.
Atmosfera lęku, niepewności obniża jakość edukacji wszystkich uczniów przebywających w szkole. Osoby doświadczające przemocy moją trudności w koncentracji, opuszczają lekcje, unikają zajęć szkolnych. Zwiększa się u nich ryzyko występowania niepowodzeń szkolnych.

 

  Pamiętajmy, że ważna jest każda reakcja na przemoc. Nie bójmy się mówić, reagować, zgłaszać osobom do których czujemy zaufanie. Warto pamiętać również o ważnych telefonach, gdzie również możemy uzyskać pomoc:
• Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli 800 080 222
• Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
• Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania 800 120 226
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002
• Ogólnopolski Telefon Zaufania 801 199 990
• Anonimowa policyjna linia specjalna 800 120 148
• Razem Pokonać Przemoc , bezpłatna linia 800 559 975
• Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia w Internecie 800 100 100
• Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia psychologicznego, doświadczających i będących świadkami przemocy 116 111

 

 

 

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

 

 

  W dniu 2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. W trakcie całego miesiąca uczniowie z klas IV-VII wykonywali prace, gdzie przedstawili swoje wizje reagowania na przemoc oraz tworzyli klasowe zasady przeciwdziałania przemocy.

  Na co dzień, w rodzinie, w pracy, powinno się unikać wszelkiej przemocy fizycznej i psychicznej. Gdy doświadczasz przemocy w rodzinie, nie możesz tego ukrywać. To nieprawda, że przemoc skończy się sama. Przemoc jest nie tylko wtedy gdy są widoczne ślady pobicia. Nie trzeba mieć siniaków, ani złamanych kości by być ofiarą przemocy. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie, a czasami nawet bardziej. Masz prawo do życia z poczuciem bezpieczeństwa. Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy jest Twoim dniem, ale również każdy następny powinien być tak samo dla Ciebie radosny i bezpieczny.

  Dzień ten jest okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Patronem dnia i działania bez przemocy jest Mahatma Gandhi, przywódca indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pionier filozofii działania bez przemocy, którego idee przyczyniły się do powstania „Dnia bez przemocy”.

 

GDZIE SZUKAC POMOCY?
Skorzystaj z pomocy psychologicznej i prawnej
– Dziecięcy telefon zaufania przy Rzeczniku Praw Dziecka – 800 12 12 12
– Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 800 120 002

 

 

 

Spotkanie dla rodziców

 

 

  W naszej szkole 26.10.2023r. dla rodziców wszystkich uczniów odbyły się zajęcia profilaktyczne z pracownikiem Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na temat sposobów konstruktywnego komunikowania się z dzieckiem. Rodzice podczas zajęć zdobyli również wiedzę na temat technik komunikacji oraz zostało przedstawione jak mówić, żeby być słuchanym i słyszanym, a jak słuchać, żeby nasze dzieci chciały do nas mówić.

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB poradnia-psychologiczna-ostrow-wielkopolski

Instytucje wspierające proces wychowania oraz udzielające wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i rodziców

 

 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; ul. Królowej Jadwigi 1 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 736 51 39

Oferta pomocy dla rodziców na terenie poradni:

Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne świadczone w ramach cotygodniowych dyżurów – poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów).

Terapia rodzin (I. Ambroży)

Porady dla rodziców dotyczące planowania kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci.

Zapewnienie bezpłatnych konsultacji i porad psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz zawodowych. Odwiedzający placówkę rodzice i nauczyciele uzyskają wsparcie w sprawach trudności wychowawczych, edukacyjnych oraz emocjonalnych dzieci.

2. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień; ul. Szkolna 24 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 735 21 63

Poradnia leczenia uzależnień,
Poradnia Terapii Uzależnień dla Młodzieży.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; Al. Słowackiego 1 c w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 735 51 52

Wspieranie rodziny z zakresu pomocy społecznej, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej.

4. Komenda Powiatowa Policji; ul. Odolanowska 19 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 595 23 01 Zespół do spraw nieletnich

5. Zakład Kompleksowa Terapia - Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży; ul. Okólna 11 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 593 08 98

6. Poradnia Zdrowia Psychicznego; ul. Staroprzygodzka 48 w Ostrowie wielkopolskim, tel. 781 001 000

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Limanowskiego 17 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 592 11 22
Dział świadczeń rodzinnych,
Dział usług opiekuńczych,
Dział wsparcia rodziny - udzielanie pomocy specjalistycznej i praca z rodziną w kryzysie.

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim; ul. Rynek 36, tel. 62 736 28 46
Pomoc społeczna,
Świadczenia rodzinne,
Fundusz alimentacyjny.

9. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dzieci Niczyje: 116-111 (czynny codziennie w godz. 12.00-20.00)

Dyżurują przy nim konsultanci (psycholodzy, pedagodzy) z którymi można się podzielić swoimi trudnościami, otrzymać wsparcie i porady, które pomogą radzić sobie w trudnych sytuacjach.