Pedagog


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Instytucje wspierające proces wychowania oraz udzielające wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i rodziców

 

 

 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; ul. Królowej Jadwigi 1 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 736 51 39

 

Oferta pomocy dla rodziców na terenie poradni:

Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne świadczone w ramach cotygodniowych dyżurów – poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów).

 

Terapia rodzin (I. Ambroży)

Porady dla rodziców dotyczące planowania kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci.


Zapewnienie bezpłatnych konsultacji i porad psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz zawodowych. Odwiedzający placówkę rodzice i nauczyciele uzyskają wsparcie w sprawach trudności wychowawczych, edukacyjnych oraz emocjonalnych dzieci.

 


2. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień; ul. Szkolna 24 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 735 21 63


Poradnia leczenia uzależnień,
Poradnia Terapii Uzależnień dla Młodzieży.

 


3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; Al. Słowackiego 1 c w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 735 51 52

 

Wspieranie rodziny z zakresu pomocy społecznej, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej.

 


4. Komenda Powiatowa Policji; ul. Odolanowska 19 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 595 23 01 Zespół do spraw nieletnich

 


5. Zakład Kompleksowa Terapia - Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży; ul. Okólna 11 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 593 08 98

 


6. Poradnia Zdrowia Psychicznego; ul. Staroprzygodzka 48 w Ostrowie wielkopolskim, tel. 781 001 000

 


7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Limanowskiego 17 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 592 11 22
Dział świadczeń rodzinnych,
Dział usług opiekuńczych,
Dział wsparcia rodziny - udzielanie pomocy specjalistycznej i praca z rodziną w kryzysie.

 


8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim; ul. Rynek 36, tel. 62 736 28 46
Pomoc społeczna,
Świadczenia rodzinne,
Fundusz alimentacyjny.

 

 

9. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dzieci Niczyje: 116-111 (czynny codziennie w godz. 12.00-20.00)


Dyżurują przy nim konsultanci (psycholodzy, pedagodzy) z którymi można się podzielić swoimi trudnościami, otrzymać wsparcie i porady, które pomogą radzić sobie w trudnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB poradnia-psychologiczna-ostrow-wielkopolski